Parasportsklubben som tar ett helhetsgrepp kring livet med funktionsnedsättning

Parasportsklubben som tar ett helhetsgrepp kring livet med funktionsnedsättning
FIFH Malmö är parasportsföreningen som inte bara satsar på sporten, utan tar ett helhetsgrepp kring livet med funktionsnedsättning. Bredden på aktiviteter, klubbkänslan och rullstolsakademien är några av de delar som Henrik Larsson, ansvarig för Rullstolsakademien på FIFH Malmö, lyfter som unika för föreningen.
 

FIFH Malmö har bedrivit parasport sedan 1956. Idag erbjuder de olika idrottsaktiviteter som fotboll, simning, E-sport, El-innebandy och Boccia med mera. De driver även utvecklingsprojekt för att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Föreningen värnar om en stark klubbkänsla där medlemmar, volontärer och anställda känner samhörighet. I Klubbstugan, föreningens hjärta, möts olika människor och lär av varandra. Henrik betonar också vikten av att ha förebilder inom föreningen. Av de 16 anställda har 13 en funktionsnedsättning, liksom många av de ideella ledarna. 
– Representation bland anställda och ledare är otroligt viktigt! De måste kunna agera som inspiratörer och kunskapsbanker för föreningens medlemmar. 

Henrik är själv rullstolsanvändare sedan födsel och med sina egna erfarenheter driver han bland annat Rullstolsakademin, en unik utbildning som fångar hela spektrumet av livet i rullstol. Utöver friskvård inkluderar utbildningen frågor kring hur man tar hand om hemmet, familjen, föräldraansvar och jobb.  

”Målet är att parasporten inte ska behövas” 
Med idrotten som ständig följeslagare och en imponerande 25-årig karriär som professionell biljardspelare, är Henrik väl medveten om värdet av en aktiv livsstil. Han betonar att idrott är ovärderligt för alla, särskilt för personer med funktionsnedsättningar. Utöver att förbättra den fysiska hälsan kan träning också ha en positiv inverkan på den psykiska hälsan, minska behovet av assistanstimmar och resultera i färre sjukvårdsbesök. Det är en vinst för både individ och samhälle. 

Utöver att främja ökad idrottsutövning är en av de främsta målsättningarna för både Henrik och FIFH att normalisera gruppen, som han beskriver det. Det handlar om att få samhället att förstå att vi alla delar samma DNA och att alla individer, oavsett funktionsnedsättning, har lika stort värde. Henrik betonar att det finns tendenser inom funktionsrörelsen som kan främja en viss grad av segregering, något han starkt motsätter sig. 
– Vi på FIFH jobbar hårt med att integrera personer med funktionsnedsättning in i majoritetssamhället, och målet med parasporten är att den inte ska behöva finnas. Vi vill bli en del av den stora sportapparaten.

Kompetenshöjande insatser för idrottsledare 

Inom föreningen lägger man stor vikt vid att öka kompetensen hos sina ideella ledare. Det inkluderar utbildningar som hjärt-lungräddning, diagnos-specifika utbildningar, samt hur man interagerar med en grupp bestående av personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Henrik betonar att dessa kunskaper inte bara är relevanta för volontärer inom parasport eller funktionsrättsföreningar, utan att de är värdefulla för alla som strävar efter inkludering. Slutligen framhåller Henrik betydelsen av det ideella engagemanget inom FIFH. 
– Vår verksamhet skulle falla utan ideellt aktiva, det är tveklöst. Man får också så mycket tillbaka av att vara volontär. Precis som flockdjur så behöver vi ingå i sammanhang där man blir sedd och uppskattad för den man är, och det stävar vi efter på FIFH. 
__________________________________________________________________________________________________
Parasportsklubben FIFH Malmö är med i referensgruppen för Volontärbyråns projekt Engagera Alla där vi med stöd från Allmänna Arvsfonden jobbar för att sänka trösklarna till föreningslivet för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om projektet här: Så ska ideellt engagemang bli tillgängligt för fler | Volontär... (volontarbyran.org) 

Vill du ha mer information om projektet eller bidra på något sätt? 
Välkommen att höra av dig! 

Ebba Carlson, kommunikatör och projektmedarbetare
[email protected] 
0734-227432 

Fler berättelser

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

David Fogelström började som ideell ledare hos FIFH Parasport Malmö och fastnade snabbt för organisationens engagemang. Idag arbetar han som volontärsamordnare och projektkoordinator, och ansvarar för stora event som årligen samlar många volontärer och deltagare.