Ingen ska behöva avstå från att engagera sig på grund av kostnader

Ingen ska behöva avstå från att engagera sig på grund av kostnader
Att ha rutiner för inkludering och att komma ihåg att ideellt engagemang kan innebära en ekonomisk påfrestning. Det menar Unga Rörelsehindrades förbundsordförande Oscar Sjökvist är viktigt att tänka på för föreningar som vill engagera personer med funktionsnedsättning. Volontärbyrån träffade Oscar för att prata om utmaningar och möjligheter för ett mer inkluderande föreningsliv. 
Förbundet Unga Rörelsehindrade är föreningen där barn och unga själva driver rättighetsfrågor kring en mer jämlik och rättvis värld, där allas mänskliga rättigheter tillgodoses. Sedan 1987 har förbundet kämpat mot funkofobi i samhället. Inom Unga Rörelsehindrade kan man som ideellt aktiv engagera sig på olika sätt. Det kan vara att sitta i styrelsen, arbeta med påverkansarbete eller att anordna aktiviteter som syftar till att skapa gemenskap och glädje, till exempel lägerverksamhet. De flesta som är engagerade inom föreningen har antingen själva en nedsatt rörelseförmåga eller är anhörig till någon som har det, men alla är såklart välkomna. 

Ideellt engagemang är för många en ekonomisk fråga

Oscar berättar att det oftast krävs mycket mer energi för en person med funktionsnedsättning att engagera sig ideellt. Han beskriver även ekonomiska utmaningar kopplat till färdtjänst och begränsningen kring antal beviljade assistanstimmar.
– För vissa av våra medlemmar så kan en helgaktivitet innebära att de behöver extra färdtjänst för att ta sig till platsen vilket är en kostnadsfråga. Det kan även handla om att personen har ett begränsat antal beviljade assistanstimmar vilket gör att de måste avstå från att delta, och så ska det inte behöva vara!  

Viktigt med rutiner på plats för att öka inkludering

Oscar menar att kunskapen och förståelsen för personer med olika funktionsnedsättningar måste höjas, om vi ska lyckas skapa ett mer inkluderande föreningsliv. Han poängterar även vikten av att ha rutiner inom organisationen för hur man tar emot personer med olika funktionsnedsättningar som vill engagera sig. Ett exempel är att tänka på fysiska aspekter, som att alltid välja en mötesplats dit alla kan ta sig. Oscar lyfter även möjligheten att ha både fysiska och digitala mötesplatser för att öka inkluderingen.
– Det vi lärde oss under pandemin var att de digitala plattformarna kan underlätta deltagandet för många, och inte minst för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det kan även underlätta för dem som gärna vill vara i en trygg miljö men samtidigt engagera sig ideellt!
_______________________________________________________________________________________________
Förbundet Unga Rörelsehindrade är med i referensgruppen för Volontärbyråns projekt Engagera Alla där vi med stöd från Allmänna Arvsfonden jobbar för att sänka trösklarna till föreningslivet för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om projektet här: Så ska ideellt engagemang bli tillgängligt för fler | Volontär... (volontarbyran.org) 

Vill du ha mer information om projektet eller bidra på något sätt? Välkommen att höra av dig!

Ebba Carlson, kommunikatör och projektmedarbetare
[email protected], 0734-227432 

Fler berättelser

”Att få jobba med likasinnade och öka medvetenheten om olika samhällsfrågor motiverar mig”

”Att få jobba med likasinnade och öka medvetenheten om olika samhällsfrågor motiverar mig”

Det var när hon var volontär på en annan organisation som Natalia Cardenas kom i kontakt med Föreningen för utvecklingsfrågor. Idag är hon teamleader för PR/marketing-gruppen på FUF Stockholm Södra. Som teamleader leder hon de andra volontärerna i kommunikationsarbetet och tillsammans gör dom allt från att jobba fram typsnitt och layouter till att följa upp genomförda aktiviteter.