”Mitt ideella engagemang har gjort mig klokare och modigare”

”Mitt ideella engagemang har gjort mig klokare och modigare”
Mänskliga rättigheter, integration och frågor som rör barn och unga är de ämnen som Navid Kamyab framför allt brinner för. I tio år har Navid engagerat sig ideellt för en rad olika föreningar, något som har gett honom viktiga erfarenheter och tillfört en stor mening i livet. 
Navids engagemang tog sin början när han ville stötta sin mamma i att lära sig det svenska språket efter att hon bott i USA under många år. När han upptäckte Röda Korsets verksamhet Yrkeskompis, som erbjuder stöd i yrkeslivet, ansåg han att det kunde vara till hjälp för både sin mamma och sig själv. Det dröjde dock bara några månader innan Navid själv blev volontär och stöttade andra. 
 – Att delta i verksamheten inspirerade mig att själv bli volontär. Vid Röda Korset mötte jag många nya vänner och flera av dem var också engagerade inom Kompis Sverige. På så sätt blev jag engagerad även där, och på den vägen är det. 
Idag läser Navid till Fritidsledare och vill framöver arbeta med just barn och unga. Men studierna hindrar inte honom från att fortsätta vara ideellt aktiv. För tillfället sitter han i styrelsen för Gränslösa Röster, Tamam och IOGT-NTO. Enligt Navid har hans engagemang gjort honom klokare och modigare, och hjälpt honom upptäcka nya sidor hos sig själv. Han är även övertygad om att de ideella erfarenheterna kommer hjälpa honom i arbetslivet. 

Börja med små uppgifter 

Med sin långa erfarenhet av att vara volontär har Navid bra tips till de som inte vågat ta steget ännu. Bland annat att börja med mindre uppgifter. 
 – Det är viktigt att inte ta på sig för mycket direkt. Börja med små uppgifter som du tror att du klarar av, sen när man känner sig mer säker kan man göra mer. 
Navid lyfter också att det är skillnad mellan att arbeta och vara volontär. Som volontär har man inte samma press på sig, trots att man givetvis har ett ansvar. Men att göra sitt bästa och våga prova räcker mycket långt. 

Att vara öppen med sin funktionsnedsättning kan underlätta 

Även om det ibland kan kännas svårt så menar Navid att ärlighet är viktigt för att engagemanget ska bli långsiktigt: 
– För mig har det varit viktigt att vara öppen med min funktionsnedsättning. Jag är medveten om att jag inte alltid fungerar som alla andra, men med rätt stöd kan jag hjälpa till i samhället. Min erfarenhet är att ju ärligare man är med sin situation, desto mer inkluderad blir man. 
Men Navid poängterar också att organisationen har ett stort ansvar för sina volontärer och måste se till att det fungerar för alla. Bland annat kan en bra introduktion kan göra att fler väljer att stanna. Tydliga uppgifter kan bidra till att fler känner sig trygga och möjligheten att börja med mindre eller enklare uppgifter underlättar för att de som inte varit engagerade förut att våga ta steget, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. 
______________________________________________________________________________________________________
Navid Kamyab är en av ambassadörerna i Volontärbyråns projekt Engagera Alla där vi med stöd från Allmänna Arvsfonden jobbar för att sänka trösklarna till föreningslivet för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om projektet här: Så ska ideellt engagemang bli tillgängligt för fler | Volontär... (volontarbyran.org) 

Vill du ha mer information om projektet eller bidra på något sätt? Välkommen att höra av dig! 

Ebba Carlson, kommunikatör och projektmedarbetare 
0734-227432 

Fler berättelser

”Man kan inte klara allt själv, men tillsammans är man starkare.”

”Man kan inte klara allt själv, men tillsammans är man starkare.”

För Therese ”Tess” Wappsell är föreningslivet en viktig del av livet. Mötet med människor och möjligheten att träffa nya vänner lockar. Ur ett samhällsperspektiv ser Tess funktionsrättsorganisationer som nyckelaktörer för att öka medvetenheten om livet med en funktionsnedsättning, och hon har själv mycket att bidra med.

”Mitt engagemang ger mig hopp när världen känns hopplös”

”Mitt engagemang ger mig hopp när världen känns hopplös”

Klara Bengtsson har engagerat sig i hela sitt vuxna liv. Med ett starkt rättighetspatos vill hon skapa bättre förutsättningar för fler personer i vårt samhälle. Tillsammans med andra ideellt aktiva i organisationerna Amnesty och Attention har hon fokuserat på frågor som framför allt berör kvinnors rättigheter och funktionsrättsfrågor.