”Glädje, kärlek och gemenskap. Det är vad det handlar om”

”Glädje, kärlek och gemenskap. Det är vad det handlar om”
År 2007 deltog Staffan Löfmark för första gången i Stockholms Prideparad med två vänner från Gävle, vilket förändrade hans liv. Efter att ha upplevt gemenskapen bestämde han sig för att engagera sig ideellt inom föreningen. Nu, 15 år senare, är Stockholm Pride fortfarande en viktig del av Staffans liv. 
Genom åren har Staffan haft en rad olika ansvarsområden inom Stockholm Pride, som att vara parkvärd, bygga ramper, vakta grindar och nödutgångar samt säkerhetansvar vid scenerna. I år engagerade sig Staffan på Pride House, där han bland annat stöttade upp vid olika föreläsningar. Staffan beskriver sig själv som en energifylld person som trivs med att utforska nya saker, därför lockar möjligheten till variationen av uppgifter på festivalen. 
Förutom möjligheten att få lära sig nya saker så är den sociala biten viktig för Staffan.  
– Varje år återkommer någon man känner. Och om man inte kommer tillbaka som volontär gör man det ofta som besökare. Det blir ett enda stort kramkalas! 
Men trots alla positiva aspekter så lyfter Staffan också att det kan vara utmanande. 
– Det är inte alltid lätt att vara volontär och man måste oftast anpassa sig efter nya situationer. Jag tycker det är viktigt att man hittar någon annan volontär som man trivs ihop med, så kan man hjälpa varandra när det känns svårt. 

Viktigt att föreningar har personal som vill skapa en inkluderande miljö 

För 6 år sedan fick Staffan sina diagnoser: Lätt IF (intellektuell funktionsnedsättning) och kromosom 22 syndrom - ett tillstånd som innebär förändringar på flera organ och kroppsfunktioner. Staffan berättar att på grund av skam för att upplevas annorlunda undvek han att ta emot hjälp i skolan, vilket resulterade i en sen diagnos. Idag känner dock Staffan en lättnad över att ha sina diagnoser eftersom han förstår sig själv bättre. Staffan berättar att hans funktionsnedsättning inte har hindrat honom från att engagera sig ideellt. Samtidigt berättar han att föreningslivet kan vara exkluderande, och betonar vikten av att föreningar tar ansvar för att inkludera alla. Han anser att volontärsamordnaren ofta spelar en avgörande roll när det kommer till att skapa en accepterade och delaktig atmosfär. 
– Det är viktigt att det finns samordnare som ser vad man klarar av i stället för tvärtom. En av de stora utmaningar som föreningar har när det kommer till att inkludera alla är att hitta personal som tycker det är viktigt att fler personer med funktionsnedsättning kan och vill engagera sig hos dom. 
”Man får en extra familj” 
Staffan tipsar dem som ännu inte provat på ideellt engagemang att ta med en vän när man besöker en förening eller utför sitt uppdrag första gången. Han förstår att det kan kännas utmanande i början, och att ha en vän med sig kan bidra till en känsla av trygghet. 
Avslutningsvis rekommenderar Staffan alla att engagera sig på just festivaler. Han lyfter att när man har en diagnos kan det ibland vara svårt att finna sin plats och man kan känna sig i vägen, men att så inte är fallet på festivaler. 
– Glädje, kärlek, gemenskap, det är var det handlar om. Det som är så speciellt med Stockholms Pride är att man får en extra familj som tar hand om varandra. Jag utvecklas själv och vågar göra saker jag inte trodde jag skulle våga. 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
Staffan Löfmark är en av ambassadörerna i Volontärbyråns projekt Engagera Alla där vi med stöd från Allmänna Arvsfonden jobbar för att sänka trösklarna till föreningslivet för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om projektet här: Så ska ideellt engagemang bli tillgängligt för fler | Volontär... (volontarbyran.org) 

Vill du ha mer information om projektet eller bidra på något sätt? Välkommen att höra av dig!

Ebba Carlson, kommunikatör och projektmedarbetare
[email protected] 
0734-227432 

Fler berättelser

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

David Fogelström började som ideell ledare hos FIFH Parasport Malmö och fastnade snabbt för organisationens engagemang. Idag arbetar han som volontärsamordnare och projektkoordinator, och ansvarar för stora event som årligen samlar många volontärer och deltagare.