3 saker volontärer prioriterar i valet av organisation

Bilder

Vad är det som gör att vi väljer att engagera oss vissa föreningar men inte andra? I det här inlägget lyfter vi tre aspekter som är viktiga för volontärer när de söker sig till en organisation och ger tips på hur du kan tänka för att locka fler till din förening.

Varje år skickar vi ut en undersökning till de personer och organisationer som använde Volontärbyrån året innan. Resultatet sammanställer vi i Volontärbarometern och syftet är att skapa en bättre förståelse för varför vi engagerar oss och på vilket sätt. Åtta av tio volontärer anser att följande tre faktorer är viktiga för att börja engagera sig i en organisation. 

Volontären vill stå bakom organisationens syfte 

Det som volontärer lyfter fram som viktigast när de väljer organisation är att de kan stå bakom organisationens syfte och mål. Som organisation är det därför viktigt att tydliggöra varför ni finns och vad ni vill uppnå.  

Volontären behöver förstå sitt ansvar 

En annan väldigt viktig faktor för volontärer är att förstå sitt ansvar. Genom att skriva tydliga uppdragsbeskrivningar hjälper du volontären att förstå vad uppdraget innebär. Att ha en tydlig beskrivning underlättar även i arbetet för att förhindra att det uppstår konflikter till följd av att förväntningarna inte stämde med utfallet.  
De flesta uppdragen kräver någon form av ansvar från volontären. Det är vanligt att organisationer undviker att skriva tydliga uppdragsbeskrivningar av rädsla för att skrämma bort potentiella volontärer. Det kan tyvärr få motsatt effekt. Det kan vara smart att utgå från att ärlighet och tydlighet varar längst när ni gör uppdragsbeskrivningar.  

Volontärer vill ha en konkret uppgift 

Den tredje faktorn som är viktig för volontärer i valet av organisation är att de får en konkret uppgift. Ett volontäruppdrag är något som utförs på fritiden och som ska passas in i livspusslet bland andra aktiviteter. Genom att konkretisera uppgifterna förenklar du för volontären att planera. Det minskar även risken för att det uppstår konflikter när volontären börjar engagera sig verksamheten. 

Fler nyheter

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Volontärbyrån välkomnar två ambassadörer, Marcus Karlén och Cecilia Bergh. Genom sitt ambassadörskap kommer de bidra till att vara ansikten utåt för Volontärbyrån i olika sammanhang. Både Cecilia och Marcus fann vägen in till det ideella engagemanget genom Volontärbyrån. De uttrycker en tacksamhet för de positiva effekter som volontärskapet haft för dem själva, men även andra människor utifrån ett större sammanhang.