5 tips för att skriva tillgängliga volontärannonser

Bilder

Skriva tillgängliga annonser kan kännas både svårt och tidskrävande. Men för att bredda rekryteringen och få fler att ansöka är det bra att fundera ett extra varv kring annonsens utformning. Här kommer fem tips för att skriva tillgängliga annonser på Volontärbyrån.

1.      Använd tillgänglighetsboxarna när du skriver annonsen. 
Ta reda på vilken tillgänglighet ni kan erbjuda innan ni skriver annonsen. Kolla om det exempelvis finns tillgänglig entré, WC och hörslinga. Om du är osäker, skriv i fritextrutan "Tillgänglighet kan diskuteras med volontären". 

2.      Skriv tydligt och enkelt - undvik komplicerade ord, förkortningar och slang. 
Klarspråk innebär att texten är begriplig och lättläst. Klarspråk gör informationen tillgänglig för exempelvis personer med dyslexi, personer med annat förstahandsspråk, personer som har svårt med ord eller som känner sig stressade. 

3.      Kan föreningen anpassa uppdraget efter volontärens behov? Skriv det! 
För många volontärer med funktionsnedsättning underlättar det om man vet att uppdraget kan anpassas. Till exempel att börja med mindre uppgifter och öka ansvaret med tiden eller anpassa uppdragets tidsramar. 

4.      Finns det möjlighet till extra stöd från föreningen inom uppdraget? Skriv det! 
Många personer med funktionsnedsättning kan vara oroliga för att inte få tillräckligt med stöd för att genomföra uppdraget. Om föreningen kan erbjuda handledning eller extra stöd, inkludera det i annonsen. 

5.      Specificera platsen där uppdraget äger rum. 
Förtydliga om det är på en specifik adress, utomhus, nära en busshållplats, och så vidare. Det hjälper den sökande att veta hur man kan ta sig dit. Det kan vara avgörande för personer som använder rullstol eller har nedsatt syn att veta tillgängligheten till platsen. 

Lycka till! 

Fler nyheter

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Volontärbyrån välkomnar två ambassadörer, Marcus Karlén och Cecilia Bergh. Genom sitt ambassadörskap kommer de bidra till att vara ansikten utåt för Volontärbyrån i olika sammanhang. Både Cecilia och Marcus fann vägen in till det ideella engagemanget genom Volontärbyrån. De uttrycker en tacksamhet för de positiva effekter som volontärskapet haft för dem själva, men även andra människor utifrån ett större sammanhang.