Nu ska AI hjälpa fler att hitta ett ideellt engagemang

Bilder

Hur kan artificiell intelligens bidra till att fler personer i Sverige kan engagerat sig ideellt? Det vill Volontärbyrån ta reda på i ett nytt projekt som fått finansiering från innovationsmyndigheten Vinnova. Syftet med projektet är att skapa en språkmodell som underlättar för föreningar att beskriva ideella uppdrag och effektivisera matchningen med nya volontärer, ledare och frivilliga.

– Det känns självklart att för oss att ta hjälp av AI för att ytterligare stärka infrastrukturen för det ideella engagemanget. Vi ser fram emot att utforska hur vi kan göra det utifrån föreningslivets förutsättningar. Volontärbyråns hemsida besöks av mellan 500-1000 personer varje dag. Det finns en enorm potential för civilsamhällets organisationer om fler som är intresserade av att engagera sig lättare kan hitta det engagemang som passar just dem, säger Anna Snell, verksamhetsledare på Volontärbyrån. 

Varje år använder hundratals ideella organisationer Volontärbyrån för att söka efter volontärer. Årligen publiceras cirka 2500 volontäruppdrag som samlar cirka 10 000 intresseanmälningar.  Projektet kommer att fokusera på att utveckla en AI-driven språkmodell som underlättar för föreningar att formulera och beskriva ideella uppdrag. Detta kommer att göra matchningen mellan volontärer, ledare och frivilliga mer effektiv. Projektet, som pågår under 2024, utgår från tre huvudområden: 

  1. Effektivare annonsformulering och översättning 
  2. Automatisk identifiering och taggning 
  3. Rekommendationer baserade på likheter 
Volontärbyrån kommer i projektet att samarbeta med företaget Nexer för att utveckla och implementera lösningen.

 – Nexer är stolta över att kunna bidra till Volontärbyråns viktiga arbete för civilsamhället. Genom vår expertis och erfarenhet inom AI är förhoppningen att fler engagerade volontärer ska ansluta sig till de ideella organisationerna. Vilket främjar ett bättre civilsamhälle och demokratin, säger Michael Bergfelt, Business Manager på Nexer Maverick.


Bild: AI-genererad av Aram, Adobe Stock

Fler nyheter

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Volontärbyrån välkomnar två ambassadörer, Marcus Karlén och Cecilia Bergh. Genom sitt ambassadörskap kommer de bidra till att vara ansikten utåt för Volontärbyrån i olika sammanhang. Både Cecilia och Marcus fann vägen in till det ideella engagemanget genom Volontärbyrån. De uttrycker en tacksamhet för de positiva effekter som volontärskapet haft för dem själva, men även andra människor utifrån ett större sammanhang.