Ny rapport och Sifo-undersökning: Stor potential för det ideella engagemanget

Bilder

Sju av tio vuxna i Sverige är villiga att lägga flera timmar i veckan på att engagera sig ideellt. Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Volontärbyrån.

Viljan att engagera sig ideellt är stor i Sverige. Så många som 71 procent av svenskarna säger att de skulle kunna tänka sig att göra ideella insatser som exempelvis volontär, ledare eller styrelseledamot. Tre av tio skulle endast kunna tänka sig att vara engagerade vid kortare insatser/behov. Två av tio skulle inte kunna tänka sig att vara engagerade alls. I genomsnitt kan de svenskar som kan tänka sig att vara engagerade lägga i snitt tre timmar i veckan på sitt engagemang.  

40 procent säger att de har gjort ideella insatser det senaste året, så det finns en stor potential för det svenska föreningslivet i att många fler kan tänka sig att bidra med ideellt arbete. Sifo-undersökningen är en del av en ny rapport om värdet av det ideella engagemanget, som Volontärbyrån tagit fram i samband med vårt 20-årsjubileum.

– Forskning har gång på gång slagit fast att det ideella engagemanget har stora värden för såväl individen som för vårt samhälle i stort. Ideellt arbete skapar meningsfullhet, gemenskap och tillit – tre saker som bidrar till ett gott samhälle. Det svenska föreningslivet är helt beroende av ideella krafter, endast sex procent av föreningarna har anställda. Därför är det viktigt att vi får till bra strukturer för att kunna ta tillvara på det engagemang som finns, säger Maria Alsander, generalsekreterare Volontärbyrån.  

Enligt undersökningen har 40 procent av svenska folket engagerat sig ideellt i en förening under de senaste 12 månaderna, till exempel som volontär, styrelseledamot eller ledare i någon förening. Fler män (44%) än kvinnor (35%) anger att de har varit engagerade ideellt under det senaste året. Fler äldre (65-79) år) än yngre anger att de har varit engagerade. 

Ny rapport om värdet av det ideella engagemanget 

Den nya Sifo-undersökningen ligger till grund för en ny rapport om värdet av det ideella engagemanget. Bland annat sammanfattar rapporten utbredningen av ideellt arbete i Sverige, vad engagemanget betyder för individer och olika sätt att mäta ideellt arbete i ekonomiska termer.

– Statistiska centralbyrån och Marie Cederschiöld högskola har räknat på att värdet av det ideella arbetet motsvarar 3,2 procent av vårt BNP. Det är mer än detaljhandeln – svindlande när man tänker på det. Det visar att det är väl värt att investera i goda förutsättningar för engagemanget – det kommer vi som samhälle att vinna på. Det kan exempelvis handla om att öka kunskapen om föreningslivet redan från skolåldern, att motverka ökande hat och hot mot ideella eller att göra det enklare att hitta föreningar att engagera sig i, säger Maria Alsander. 

Ladda ner rapporten här:
Ideellt engagemang som samhällsbärare.pdf

Fler nyheter

De är finalister i Årets volontär

De är finalister i Årets volontär

Nu har tolv finalister till utmärkelsen Årets volontär utsetts. Det är den ideella verksamheten Volontärbyrån som för sjunde året i rad utser Årets volontär bland 150 nomineringar från organisationer över hela Sverige. Årets volontär koras på Internationella frivilligdagen den 5 december.