Volontärbyrån välkomnar Lena Ingelstam som ny generalsekreterare på Forum

Bilder

Lena Ingelstam blir ny generalsekreterare på Forum. Med en lika delar bred som djup erfarenhet av idéburen sektor och dess förutsättningar har Lena just den kompetens och det engagemang som styrelsen sökt i processen.

– Det är med stor glädje som Forums styrelse kan välkomna Lena Ingelstam till rollen som generalsekreterare. Lena har med sin bakgrund, kunskap och engagemang gjort stort intryck i rekryteringsprocessen och vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med Lena för att stärka civilsamhällets förutsättningar, säger Hannah Kroksson, ordförande på Forum.

Lena kommer senast från rollen som generalsekreterare för Diakonia och har en lång bakgrund i civilsamhället och offentlig förvaltning. Lena har bland annat tidigare varit internationell chef på svenska Rädda barnen samt avdelningschef på Sida. Hon har också gedigen egen erfarenhet av ideellt engagemang i civilsamhället.

– Mitt ledarskap har alltid präglats av stort engagemang för mina olika uppdrag och jag är en person som hela tiden vill utveckla och tänka nytt. Med erfarenhet av att både vara chef och ideellt engagerad i civilsamhället vill jag kunna bidra med att vi inom civilsamhället är en levande kraft för demokratins bevarande och utveckling, säger Lena Ingelstam.

Forum har under lång tid verkat för att synliggöra betydelsen av, samt förbättra förutsättningarna för, civilsamhällets organisationer som del av demokratin och välfärden. Dels genom ett aktivt intressepolitiskt arbete, dels genom verksamheterna Volontärbyrån och Ideella Jobb. Forum är också värdorganisation för NOD och värnar dialogen mellan det offentliga och civilsamhället, i synnerhet i pressade lägen. Den breda uppsättning perspektiv och den mångfald som ryms bland Forums medlemmar är någonting Lena tar fasta på.

– Vi lever i en tid där civilsamhällets utrymme krymper och hoten mot demokratin är flera. Men den utvecklingen kan vi vara med och vända genom att proaktivt stärka det civila samhällets röst och plats i formandet av vårt framtida samhälle. Forums mångfald är en styrka i dialogen med det offentliga såväl som i arbetet för att öka kunskapen om civilsamhällets roll, säger Lena.

Lena Ingelstam tillträder tjänsten 22 april. 

Fler nyheter

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Volontärbyrån välkomnar två ambassadörer, Marcus Karlén och Cecilia Bergh. Genom sitt ambassadörskap kommer de bidra till att vara ansikten utåt för Volontärbyrån i olika sammanhang. Både Cecilia och Marcus fann vägen in till det ideella engagemanget genom Volontärbyrån. De uttrycker en tacksamhet för de positiva effekter som volontärskapet haft för dem själva, men även andra människor utifrån ett större sammanhang.

Är du nyfiken på att sitta i en styrelse?

Är du nyfiken på att sitta i en styrelse?

Att vara en del av en styrelse för en ideell förening är både kul och lärorikt, och ger dig möjligheten att vara med och påverka föreningens verksamhet, mål och visioner. Ett styrelseuppdrag ger dig värdefulla erfarenheter, så som att samarbeta med andra och kunskap inom ledarskap, kommunikation, ekonomi och samordning. Det är även ett bra tillfälle för att bredda ditt kontaktnät och träffa nya vänner!