Mer engagemang till folket!

Bilder

Volontärbyrån vill inspirera fler att bli volontärer. Just nu har vi extra fokus på unga och har gjort en film om några fina människor som hittat sin grej i engagemanget.

Olivia på Fatta, Abdullah på Tillsammans Cup, Alma på Ersta diakoni och Lothar på Röda Korset berättar om varför de engagerar sig ideellt i vår nya film.
-Vi möter många som verkligen vill göra skillnad, men som inte riktigt vet hur eller var. Vi vill visa att det finns en massa olika sätt att engagera sig på, och att det är enklare än man kanske tror. Vi vill också lyfta hur otroligt givande och utvecklande att engagera sig ideellt – många volontärer säger att de fått ett mer meningsfullt liv tack vare engagemanget. Vi vill helt enkelt hjälpa fler att hitta just sin grej, säger Anna Snell, kommunikationsansvarig på Volontärbyrån. Filmen hittar du här
Hjälp oss sprida engagemanget

Filmen är en del i projektet "Ideellt engagemang skapar kraft för ungdomar" som Volontärbyrån driver med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Inom projektet tar vi också fram ett lektionsmaterial för gymnasiet om ideellt engagemang och föreningslivet. 

Fler nyheter

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Volontärbyrån välkomnar två ambassadörer, Marcus Karlén och Cecilia Bergh. Genom sitt ambassadörskap kommer de bidra till att vara ansikten utåt för Volontärbyrån i olika sammanhang. Både Cecilia och Marcus fann vägen in till det ideella engagemanget genom Volontärbyrån. De uttrycker en tacksamhet för de positiva effekter som volontärskapet haft för dem själva, men även andra människor utifrån ett större sammanhang.