NY RAPPORT: Hat och hot mot ideellt engagemang - Rapport om nuläge, konsekvenser och vägar framåt

Bilder

När civilsamhället avstår från att föra fram sina åsikter av rädsla för hot och hat så skadar det demokratin. På sikt leder det till mindre öppenhet, debatt och tolerans för andras åsikter. Det är Volontärbyråns slutsats i vår nya rapport om hat och hot mot ideellt engagerade som lanserades nu i november.

Läs rapporten här: 

Hat och hot mot ideellt engagemang_2021.pdf
eller köp ett tryckt exemplar här för självkostnadspris. 

Rapporten handlar om omfattningen och konsekvenserna av hatet och hot mot ideellt engagerade och vi ger också tips på vilket förebyggande arbete er förening kan göra.  

Ökat hat och hot

Hatet och hoten tycks bli allt mer frekventa mot ideellt engagerade inom civilsamhället, såväl på nätet som i det fysiska livet. Och upprepat hot och hat mot organisationer och dess medlemmar riskerar att leda till att färre personer engagerar sig ideellt. När civilsamhället avstår från att föra fram sina åsikter av rädsla för hot och hat så skadar det demokratin. På sikt leder det till mindre öppenhet, debatt och tolerans för andras åsikter. 

Risk för att hatet normaliseras 

Det är också tydligt att hat och hot inte drabbar engagerade slumpmässigt, utan ofta i hög grad utifrån en viss ideologi eller politisk agenda, på ett systematiskt och organiserat sätt. Organisationer som riktar sig till hbtqi-personer, personer med utländsk bakgrund och till kvinnor utsätts i högre utsträckning än organisationer med andra målgrupper. Följden blir att vissa organisationer avstår från att driva vissa verksamheter och frågor, av rädsla för hot och hat. 

Publikationen har tagits fram med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) men innehållet reflekterar enbart åsikterna hos författarna.

Fler nyheter

Volontärbyrån på plats i Almedalen

Volontärbyrån på plats i Almedalen

Hur säkrar vi engagemanget i framtiden? Hur kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för ett ideellt engagemang som stärker demokratin, förebygger ofrivillig ensamhet och främjar tilliten och gemenskapen i vårt samhälle? Det vill vi på Volontärbyrån gärna prata mer om i Almedalen. Vi är medarrangörer till Civilsamhällesarenan där vi arrangerar ett eget spännande seminarium om ideellas roll i välfärden och deltar gärna i paneler och samtal om ideellt engagemang.