Ny rapport: Så påverkar Coronapandemin det ideella engagemanget

Bilder

Volontärbyrån har märkt en stor ökning i viljan att engagera sig, och många organisationer ställer med hjälp av frivilliga krafter om sina verksamheter för att fortsatt kunna stötta och hjälpa människor. Det visar en ny undersökning om hur Coronapandemin påverkar det ideella engagemanget i Sverige.

Coronapandemin har slagit hårt mot hela vårt samhälle och påverkar många människor. Samtidigt mobiliserar nu tusentals volontärer för att hjälpa till i krisen, genom organisationer som Röda korset, stadsmissionerna och nystartade föreningar med corona-fokus.
– Människor är fantastiska på att mobilisera i kris, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån. Det såg vi under flyktingmottagandet 2015 och skogsbränderna 2018 och det ser vi även nu. Men nu har vi andra utmaningar, eftersom vi inte kan träffas i samma utsträckning. Vi ser att organisationer ställer om och anpassar sina verksamheter till de nya förutsättningarna. Volontärer engagerar sig i telefon- och chattjourer för att stödja ensamma och isolerade äldre och delar ut frukost till hemlösa utomhus istället för inomhus. Vi ser också att många vill engagera sig i de nya initiativ som organisationer startar, som digitala språkfikor och läxhjälp online.
Volontärbyrån märker en stor ökning av antalet intresseanmälningar till de uppdrag som finns i förmedlingen. Särskilt stort är intresset för uppdrag som syftar till att stötta isolerade och utsatta människor.
– Jag känner djupt med de människor som påverkats av coronakrisen – hälsomässigt, humanitärt och ekonomiskt, säger en av volontärerna i rapporten. Jag vill bidra på de sätt jag kan och visa solidaritet och trygghet i en tid där vi utsätts för större prövningar än någonsin tidigare.
– När mycket i vårt samhälle har behövt dra ner och ställa in kan det ideella engagemanget inte pausa utan är viktigare än någonsin, säger Maria Alsander. Det är hoppfullt att se hur att så många vill hjälpa till och hur organisationer ställer om och fortsätter sina verksamheter i det allvarliga läge vi befinner oss i.
Ladda ner rapporten här 

Fler nyheter

Gränsdragning mellan ideellt engagemang och lönearbete

Gränsdragning mellan ideellt engagemang och lönearbete

Arvodering av ideella blir en allt vanligare fråga för föreningar. Men när vi väljer att arvodera volontärer finns det en risk att detta kan uppfattas eller misstas för ett anställningsförhållande. Om ni funderar på att arvodera tycker vi att ni ska fundera på varför. Volontärbyråns utgångspunkt är att ett ideellt engagemang är något en gör, på frivilligbasis utan att få någon ersättning för insatsen.

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Volontärbyrån välkomnar två ambassadörer, Marcus Karlén och Cecilia Bergh. Genom sitt ambassadörskap kommer de bidra till att vara ansikten utåt för Volontärbyrån i olika sammanhang. Både Cecilia och Marcus fann vägen in till det ideella engagemanget genom Volontärbyrån. De uttrycker en tacksamhet för de positiva effekter som volontärskapet haft för dem själva, men även andra människor utifrån ett större sammanhang.