Så kan organisationer ta tillvara på engagemanget i coronatider

Bilder

Många volontärer måste hålla sig hemma, verksamheter och aktiviteter ställs in och nya verksamheter startar för att möta de utmaningar som coronapandemin leder till. Volontärbyrån har dagligen kontakt med organisationer som ställer om och samlar här tips på hur ni som ideell organisation kan göra för att fortsätta engagera frivilliga i dessa tider.

Det ideella engagemanget fortsätter vara en viktig del i det svenska samhället när vi ställs för nya utmaningar i tider av coronaspridning. Många behöver hålla en fysisk distans till andra samtidigt som det finns ett stort behov av att verksamheter inom ideella organisationer fortsätter. Engagemanget kan inte pausa men vi behöver ställa om för att fortsatt kunna ta tillvara på det. På Volontärbyrån ser vi att många gärna vill bidra men inte riktigt vet hur.
Vi uppmanar alla att följa myndigheters rekommendationer och då dessa kan komma att ändras snabbt vill vi poängtera att det alltid i första hand är myndigheters råd som gäller och vi uppmanar ingen att frångå dessa.
  • Synliggör vad en kan göra i er organisation. Detta gäller såväl uppdrag som sker på grund av corona, uppdrag som har anpassats till nya förutsättningar, men även ordinarie uppdrag som fortfarande är aktuella trots corona. När ni lägger ut uppdrag på Volontärbyrån kan ni märka dem med ”corona” så samlas uppdrag, oavsett inriktning, som är möjliga att göra i dessa tider.
  • Sprid era uppdrag! Sprid uppdragen i era sociala medier, nyhetsbrev och på er hemsida så att de som vill engagera sig hittar dem lättare. Lägg gärna ut era uppdrag på Volontärbyrån så når ni fler. Nu vill många engagera sig och era ordinarie volontärer kanske inte kan engagera sig i samma utsträckning som tidigare. Passa därför även på att marknadsföra era uppdrag till nya grupper som vill och kan engagera sig nu.
  • Gå från offline-verksamhet till online-verksamhet. Kanske kan stödverksamhet, väntjänster, läxhjälp, rådgivning etc. läggas om till att ske via telefon, chatt eller videosamtal? Idag finns bra verktyg som tillåter exempelvis skärmdelning och ”grupprum” för att möjliggöra enklare samtal och samarbete (t.ex. Zoom och Teams).​ Exempel på offline-uppdrag som nu sker online är Majblommand digitala försäljning, Yrkesdörrens digitala matchning och Stockholms Makalösa föräldrars digitala extra mor-farföräldrar.
  • Tilldela mikro-uppdrag för att visa att era volontärer är viktiga och en del av det större. Även om uppgiften inte är vad de brukar kan ni som organisation visa att volontärerna fortfarande är viktiga och kan bidra, genom att fråga om volontärerna har möjlighet att göra mindre uppdrag. Små uppgifter håller engagemanget vid liv.
  • Fortsätt att hålla kontakten med era ideella även om de kanske inte kan engagera sig just nu. Årsmöten och större sammankomster kan i många fall ske via videokonferensverktyg som Zoom eller Teams. Skapa gärna digitala mötesrum för fika och/eller diskussionsgrupper, eller varför inte ses utomhus?
  • Ett telefonsamtal kan vara tillräckligt. Om det inte passar med digitala möten kan ett vanligt telefonsamtal vara tillräckligt (en behöver inte digitalisera allt alltid).
  • Live-sänd sådant som ger mening eller bidrar till gemenskapen. Skapa utrymme för sammanhållning, glädje och avbrott i det trista med livesända föreläsningar, konserter, workshops m.m.
  • Skapa utrymme för volontärers inspel. Att få kunna bidra med tankar och idéer är viktigt för volontären (och inte minst nyttigt för organisationen). Försök att skapa forum där volontärer kan vara med och bidra med tankar och förslag på lösningar.
  • Skicka hem saker! Posta t.ex. snackspåsar eller buda hem fika inför det gemensamma videomötet eller distansutbildningen, posta en symbolisk sak för att påminna om organisationsgemenskapen (kanske en bok, en pin, eller liknande).​
  • Fortsätt gärna att söka volontärer. Om ni har uppdrag som nu är på paus men som är aktuella längre fram i tiden kan ni fortsätta söka volontärer. Kanske kan volontärerna komma igång med förberedelseutbildning digitalt för att vara redo att engagera sig så snart det är möjligt att återgå till ordinarie verksamhet. Glöm inte att berätta om det är så att ni kanske har längre svarstider just nu.​
Volontärbyrån har gjort flera webbsändingar om engagemang under coronapandemin som du kan ta del av här. 

Fler nyheter

Volontärbyrån på plats i Almedalen

Volontärbyrån på plats i Almedalen

Hur säkrar vi engagemanget i framtiden? Hur kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för ett ideellt engagemang som stärker demokratin, förebygger ofrivillig ensamhet och främjar tilliten och gemenskapen i vårt samhälle? Det vill vi på Volontärbyrån gärna prata mer om i Almedalen. Vi är medarrangörer till Civilsamhällesarenan där vi arrangerar ett eget spännande seminarium om ideellas roll i välfärden och deltar gärna i paneler och samtal om ideellt engagemang.