Svenskarnas ideella engagemang fortsatt starkt men minskar bland unga

Bilder

Under det senaste året har ungefär var fjärde ung vuxen (mellan 18 och 29 år) engagerat sig i en ideell organisation. Det är en minskning jämfört med tidigare år, då ungefär var tredje ung vuxen svarade att hen engagerat sig. Sett till hela befolkningen är det ideella engagemanget i Sverige fortsatt högt. Det visar en ny sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Volontärbyrån i november.

Runt 4 av 10 svenskar anger att de har engagerat sig i en ideell förening eller liknande under de senaste tolv månaderna. De har ideella uppdrag som till exempel volontär i en social verksamhet, idrottsledare eller styrelseledamot.

Däremot visar enkätundersökningen “Svenskarnas engagemang 2023” att unga vuxna engagerat sig i något mindre utsträckning i ideella organisationer under det gångna året:

– Många unga vuxna är väldigt samhällsengagerade och har starka ideal. Vi ser att många vill engagera sig, men de vet ofta inte hur de ska göra. Om tendensen är att engagemanget i det traditionella föreningslivet skulle minska så är det allvarligt. Ideellt engagemang stärker demokratin och är en viktig väg in i gemenskap och sammanhang, inte minst för unga, säger Anna Snell, verksamhetsledare på Volontärbyrån.

Att engagera sig ska vara lätt
Undersökningen visade också att nästan 6 av 10 av de mellan 18 och 29 år inte vet eller är osäkra på hur de kan komma i kontakt med en etablerad ideell organisation eller förening.

– Tröskeln till föreningslivet måste vara så låg som möjligt, för att organisationer ska kunna involvera fler. Att så många unga inte vet hur de kan komma i kontakt med föreningar visar på att det behövs mer kunskap om föreningslivet och hur man kan engagera sig. Det är också viktigt för organisationer att visa upp vad man kan göra och vad ett engagemang innebär, säger Anna Snell.

Det finns potential för mer engagemang i alla åldersgrupper. Drygt 6 av 10 svenskar uppger att de kan tänka sig att engagera sig ideellt på något sätt. De under 50 år kan i större utsträckning tänka sig att engagera sig ideellt jämfört med de över 50 år.

Bland de som har haft ett ideellt engagemang är det totalt 8 av 10 som också uppger att de kan tänka sig ett fortsatt ideellt engagemang.
Om undersökningen:
​​Undersökningen har genomförts mellan den 14 och 16 november 2023 av Verian (tidigare Kantar Public) på uppdrag av Volontärbyrån. Målgruppen var allmänheten mellan 18 och 79 år och 1106 personer besvarade frågorna. 

Fler nyheter

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Volontärbyrån välkomnar två ambassadörer, Marcus Karlén och Cecilia Bergh. Genom sitt ambassadörskap kommer de bidra till att vara ansikten utåt för Volontärbyrån i olika sammanhang. Både Cecilia och Marcus fann vägen in till det ideella engagemanget genom Volontärbyrån. De uttrycker en tacksamhet för de positiva effekter som volontärskapet haft för dem själva, men även andra människor utifrån ett större sammanhang.