Volontärbarometern 2022

Bilder

Pensionärerna är tillbaka i engagemanget, plikten kallade många i krisen och medmänsklighet är den största drivkraften. Nu lanserar Volontärbyrån Volontärbarometern 2022, vår årliga rapport om det ideella engagemanget. Rapporten bygger på enkätundersökningar bland både volontärer och ideella organisationer.

Årets undersökning innehåller som tidigare år siffror om vad volontärer ägnat sig åt, och vad som är viktigt för de som har engagerat sig ideellt. Bland annat visar den att praktiska uppgifter dominerat och att medmänsklighet engagerat mest. 

I årets barometer har vi också fördjupat oss effekterna av coronapandemin och vad det inneburit för ideella och ideella organisationer. Rapporten visar att fler engagerat sig fysiskt på plats, hela 57 procent 2021, i jämförelse med 41 procent 2020. Dessutom syns en uppgång i andelen äldre som engagerar sig, jämfört med förra undersökningen. I rapporten har vi även en fördjupning om engagemangets roll i arbetslivet där det bland annat framkommer att 29 procent av volontärerna upplev att engagemanget har hjälpt dem i arbetslivet och att 45 procent anger att personlig utveckling är ett viktigt motiv till att engagera sig ideellt. I Volontärbarometern kan du även läsa mer om engagemang och demokrati, den inre drivkraften till engagemang och vikten av ett tydligt syfte och uppgift. 

Nytt tema: Kriget i Ukraina

Den 24 februari i år invaderade Ryssland Ukraina och under de följande veckorna mobiliserades ett massivt engagemang i hela Europa. Vi har fångat det som hände bland de organisationer och volontärer i Sverige som använt Volontärbyrån. I rapporten har vi ett helt nytt kapitel om hur civilsamhället mobiliserat vid kris och om hur engagemanget för Ukraina och ukrainska flyktingar har sett ut under våren 2022. Bland annat visar rapporten att 24 procent har engagerat sig och har gjort insatser för människor på flykt och även protesterat mot kriget, engagerat sig i en frivillig försvarsorganisation eller tagit emot ukrainare i sitt hem. Hela 40 procent säger att de skulle vilja engagera sig framöver om behov finns. 

Ladda ned Volontärbarometern 2022 här

Fler nyheter

Välkomna Cecilia Bergh och Markus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Välkomna Cecilia Bergh och Markus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Volontärbyrån välkomnar två ambassadörer, Markus Karlén och Cecilia Bergh. Genom sitt ambassadörskap kommer de bidra till att vara ansikten utåt för Volontärbyrån i olika sammanhang. Både Cecilia och Markus fann vägen in till det ideella engagemanget genom Volontärbyrån. De uttrycker en tacksamhet för de positiva effekter som volontärskapet haft för dem själva, men även andra människor utifrån ett större sammanhang.