Volontärbyrån på plats i Almedalen

Bilder

Volontärbyrån är medarrangörer till Civilsamhällesarenan i Almedalen där vi arrangerar ett spännande seminarium om ideellas roll i välfärden. Vi deltar också gärna i paneler och samtal om hur vi skapar bättre förutsättningar för det ideella engagemanget.

Seminarium om ideellas roll i välfärden

Civilsamhället och det ideella engagemanget är en av nycklarna för att motverka ökad social utsatthet, ofrivillig ensamhet och en välfärd under press. Men abdikerar det offentliga från sitt ansvar? Är vi på väg mot ett samhälle där ideella krafter tvingas täcka upp för bristerna i välfärden? Volontärbyrån och Forum - idéburna organisationer med social inriktning bjuder in till seminariet När volontärer täpper hålen i välfärdsnätet - ett samhällskontrakt under omförhandling? Seminariet äger rum den 29 juni klockan 9.00 - 9.40 och är en del av Civilsamhällesarenan som anordnas av flera av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor under Almedalsveckan. 

Vill du ha med Volontärbyrån i er panel?

Hur säkrar vi engagemanget i framtiden? Hur kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för ett ideellt engagemang som stärker demokratin, förebygger ofrivillig ensamhet och främjar tilliten och gemenskapen i vårt samhälle? Det vill vi på Volontärbyrån gärna prata mer om i Almedalen. Volontärbyråns medarbetare Emelie Edin, Calle Norling och Anna Snell är på plats och pratar gärna i seminarier och samtal om ideellt engagemang. Det kan handla om att skapa förutsättningar för ideellt engagemang, tillgänglighet och inkludering i föreningslivet, hur ideellt engagemang kan motverka ofrivillig ensamhet, ideellt engagemang i kris eller samverkan mellan sektorer. Kontakta gärna Anna Snell för mer information. Är du i Almedalen och vill ses? Hör gärna av dig!

Fler nyheter

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Volontärbyrån välkomnar två ambassadörer, Marcus Karlén och Cecilia Bergh. Genom sitt ambassadörskap kommer de bidra till att vara ansikten utåt för Volontärbyrån i olika sammanhang. Både Cecilia och Marcus fann vägen in till det ideella engagemanget genom Volontärbyrån. De uttrycker en tacksamhet för de positiva effekter som volontärskapet haft för dem själva, men även andra människor utifrån ett större sammanhang.