Stockholm

EU-center Frälsningsarmén Kungsholmskåren

EU-center Frälsningsarmén Kungsholmskåren

Beskrivning

 Frälsningsarméns EU-center startades år 2014. Det är ett socialt center med dagverksamhet som riktar sig till målgruppen EU-migranter, tredjelandsmedborgare och asylsökande kvinnor och män (18 år eller äldre) som uppehåller sig i Stockholmsområdet. I vårt arbete möter vi utsatta personer som behöver stöd och hjälp som samhället har begränsade möjligheter att möta. Vår huvudsakliga uppgift är att brygga de gap där samhället inte räcker till samt att ge de utsatta en röst.  Centret arbetar med basbehovsstöd (mat, möjlighet till dusch och tvätt) samt rådgivning (i form av bl.a. jobbcoachning, utbildningsinsatser kopplade till samhälle och hälsa samt information om myndigheter samt skyldigheter och rättigheter) och därtill har centret ett specifikt och väl upparbetat stödprogram för människor i situationer av exploatering och/eller människohandel. 

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.