Stockholm

Frisk & Fri

Frisk & Fri

Beskrivning

Frisk & Fri är riksföreningen mot ätstörningar. Vi har lokalavdelningar på flera platser i landet samt digitala stödkanaler och telefontider för drabbade och närstående, oavsett var en bor.

Vi skapar vår verksamhet med utgångspunkt i den egna erfarenheten och förståelsen och kunskapen som kommer med den. Tillsammans blir våra individuella drivkrafter till föreningens gemensamma vision – en vision om ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva, med respekt för människors olikheter och lika värde. 


Med erfarenhetsbaserad kunskap menar vi att vi utgår från den samlade gemensamma erfarenheten som kommer från våra egna upplevelser av ätstörningar, som drabbad eller närstående. Kunskapen samlas inom Frisk & Fri men även från stödsökande och medlemmar.  

Erfarenheten kan bestå av upplevelser från vårdtiden, insikter om livet som kommer efter en genomlevd ätstörning och svårigheter i relationer till sig själv och andra. Alla våra gemensamma erfarenheter utvecklas och fylls på över tid. Våra kontakter inom forskning och behandling bidrar till att vi håller oss uppdaterade, utifrån olika perspektiv. Det skapar en gedigen kunskapsbank som är unik för oss. 

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Uppdrag

Frisk & Fri

Styrelsekandidat

  • Hälsa
  • Social gemenskap
  • Sysselsättning och arbete
Plats Härnösand, Kramfors, Sollefteå och 4 andra platser
Fjärrarbete På distans

Frisk & Fri

Kontaktperson

  • Hälsa
  • Sysselsättning och arbete
  • Upplysning och folkbildning
Plats Härnösand, Kramfors, Sollefteå och 4 andra platser
Fjärrarbete På distans