Göteborg

RME Väst

RME Väst

Beskrivning

RME Väst är en regionalt förankrad, ideell patientförening som är ansluten till RME – Riksförbundet för ME-patienter. Våra områden omfattar Västra Götaland och Värmland. 
Vi arbetar för att stödja patienter som har ME/CFS och deras anhöriga.
Vi arbetar även med att följa den internationella forskningen och öka medvetenheten om sjukdomen ME/CFS hos vårdgivare, myndigheter och allmänhet.
En viktig uppgift för oss är vården för ME-sjuka och vi försöker aktivt följa och påverka vad som sker på detta område. Vi arbetar för goda kontakter med såväl beslutsfattare som vårdgivare i syfte att nå en bra vård för ME-sjuka på alla nivåer.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Uppdrag

Adress

Mellangatan 1, 413 01 Göteborg

Telefonnummer

0793378510

Har du någon fråga?

Kontakta RME Väst

Webbplats

//rme.nu/rme-regionforeningar/rme-vast/

Sociala Medier