RME Väst

Valberedare i patientföreningen RME Väst

Beskrivning

Valberedningen är en mycket viktig del i en förening. Dess uppdrag är att föreslå nya ledamöter och suppleanter till styrelsen. I RME Västs valberedning finns idag två engagerade personer varav den ena kommer fortsätta efter årsmötet 9 mars 2024, så du blir en del i ett erfaret team.

Som valberedare skapar du många nya kontakter med människor. Du bör ha lätt för att prata med och lära känna nya personer, få en känsla för dem och se var de kan passa in. Den inledande kontakten sker ofta på telefon men även chatt används. 

RME Väst är en regionalt förankrad patientförening för ME-patienter och deras anhöriga i Västra Götaland och Värmland. Det är inget krav att bo i någon av dessa regioner för att söka uppdraget.

Du bidrar till att hjälpa vår förening utföra sitt uppdrag som företrädare för en utsatt patientgrupp där de sjuka själva ofta är så dåliga att inte ens mycket begränsat ideellt engagemang är möjligt. 

Valberedningen får följa med i styrelsens arbete på den digitala arbetsplatsen Workplace och på styrelsemötena som hålls på Zoom. Du bör följa med i vår facebookgrupp och om det är möjligt får du gärna vara med på till exempel fikaträffar och andra medlemsaktiviteter. Vi har idag regelbundna fikaträffar i Göteborg och Borås.

Valberedningen tillsätts vid RME Västs årsmöte den 9 mars 2024. Vi vill gärna ha in en intresseanmälan så snart som möjligt. Ligger annonsen kvar senare finns fortfarande behov av hjälp till vår valberedning. 

Minsta åtagande

Minst ett år fram till RME Västs årsmöte i början/mitten av mars 2025. Gärna längre. Du bör ha tillgång till egen dator eller surfplatta.

När och var sker uppdraget

Vår digitala arbetsplats workplace och Zoom. Styrelsemöten cirka en gång i månaden, vanligtvis kvällstid. Utöver det arbetar vi när vi kan. Valberedningen styr själva hur de lägger upp sitt arbete.

Tillgänglighet

Arbetet sker digitalt hemifrån.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen