RME

Kursledare för vårt skolmaterial "Verktygslådan"

Beskrivning

Riksförbundet för ME-patienter önskar volontärer för samordning/marknadsföring av egen produkt!

Vill du stötta patientföreningen RME som arbetar för att personer drabbade av ME/CFS ska få en bättre vardag, samtidigt som du kan få nyttiga erfarenheter för framtiden? 
I så fall kanske uppdraget kan vara något för dig.

Utskottet Barn & unga söker just nu förstärkning till utbildningsgruppen. 
Vi strävar efter att 2-3 gånger per termin kunna erbjuda en två timmar lång online-kurs som bygger på ett norskt material vid namn "Verktygslådan". 

Kurserna riktar sig till personal inom skolan och syftar till att visa vilka anpassningar som kan och bör göras för elever med diagnosen ME. Det finns tydliga ramar och instruktioner för hur kursen ska utformas/vad som ska sägas. Hela kursen bygger på förinspelade informationsfilmer. 

Vi söker främst personer med medicinsk/psykiatrisk eller pedagogisk bakgrund, detta för att kunna möta både frågor som berör skolvärlden, men också vanliga föreställningar avseende ME ur ett medicinskt perspektiv. Kurs-tillfällena brukar arrangeras vid eftermiddagstid. Kurstillfällena hålls av minst två personer/tillfälle! Och vi söker nu personer som är villiga att lära sig hålla dessa kurstillfällen.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Minsta åtagande

Uppdraget sträcker sig över en längre tid och vi tror att fler volontärer kan arbeta tillsammans.

När och var sker uppdraget

Vi ser gärna att engagemanget kommer igång under vårvintern 2024 och sträcker sig fram till 2025 till att börja med.

Tillgänglighet

Du är självgående och arbetar för det mesta hemifrån. Du behöver egen IT utrustning.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen