Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

1178 organisationer

Sortera på

Amnesty International, Business Group

Amnesty Business Group (ABG) är en ideell förening med ställning som en specialgrupp inom den svenska sektionen av Amnesty International....

Area Stockholm

Amnesty International, Uppsala Distrikt

Amnesty International är en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet utgår från utredningar om brott mot dessa rättigh...

Area Uppsala

Amnesty International, Kinasamordningen

Amnesty International är en världsomspännande organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Organisationen står fri från alla reger...

Area Stockholm

Amnesty International Göteborg

 Amnesty International är en global organisation som kämpar för alla människors lika värde. Vi arbetar för att mänskliga rättigheter ska ...

Area Göteborg
Area 2

Amnesty International, Lundaavdelningen

Amnesty International är en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet utgår från noggranna utredningar om brott mot des...

Area Lund

Ung Media, Sverige

Ung Media Sverige jobbar för att unga medieproducenter ska vara en stark kraft som påverkar både ungas liv och hela samhället. Ung Media ...

Area Göteborg
Area 1

Brottsofferjouren, Mellersta Skåne

Brottsofferjouren Mellersta Skåne är en av 63 jourer runt om i Sverige som ger praktiskt och empatiskt stöd åt brottsutsatta från tiden f...

Area Lund
Area 1

Röda Korset Uppsala

Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituatio...

Area Uppsala
Area 2

Plan Sverige

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 75 länder. Vi är politisk...

Area Stockholm

Läkare Utan Gränser-MSF

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som dr...

Area Stockholm

ECPAT Sverige

ECPAT Sverige är en ideell förening som arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel: barnpornografi, trafficking oc...

Area Stockholm

WaterAid

Varje dag dör 1400 barn i diarréer orsakade av brist på rent vatten och sanitet. Rent vatten är livsavgörande för alla människor, ändå sa...

Area Stockholm

Uppsala Stadsmission

Uppsala Stadsmission är en ideell förening som stödjer människor som befinner sig i utsatta livssituationer i Uppsala. Det kan röra sig o...

Area Uppsala
Area 1

Amnesty International

Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare fö...

Area Stockholm
Area 5

Sverige för UNHCR

UNHCR är en opolitisk organisation som grundades 1950, efter ett beslut av FN:s generalförsamling. UNHCR:s uppgift är att ge människor på...

UNICEF, Stockholm

UNICEF har lokala frivilliggrupper som organiserar sig i nätverksform och en av grupperna är den i Stockholm. Alla som delar vår värdegru...

Area Stockholm

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar sa...

Area Stockholm

UNICEF, Sverige

UNICEF har lokala frivilliggrupper runt om i landet som organiserar sig i nätverksform. Det kostar ingenting att delta, vi har ingen ålde...

Area Stockholm