Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

1221 organisationer

Sortera på

Svenska kyrkan, Södertälje församling

Södertälje församling är en del av Svenska Kyrkan. Hit hör alla som vill, men vi har särskilt ansvar för alla stadsdelar på västra sidan ...

Area Södertälje

Svenska kyrkan, Tegs församling

Tegs församling är en del av Svenska Kyrkan i Umeå. Församlingen omfattar Teg, Böleäng och Röbäck, samt omkringliggande byar. Det finns e...

Area Umeå

Svenska kyrkan, Tidaholms församling

Svenska Kyrkan i Tidaholm möter alla ifrån barn till gamla i våra verksamheter! Vi firar gudstjänst, jobbar med barn & ungdomsgrupper, k...

Area Tidaholm

Svenska kyrkan, Trollhättans församling

Svenska kyrkan i Trollhättan har fyra kyrkor: Götalunden, Lextorp, Skogshöjden och Trollhättan samt gemensam administration, fastighets- ...

Area Trollhättan

Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling

Umeå stadsförsamling är en del av Svenska kyrkan i Umeå. Församlingen är en av de största i Luleå stift. Den består av stadsdelarna: Haga...

Area Umeå

Svenska kyrkan, Ålidhems församling

Vi är en stadsförsamling i Umeå där det ingår tre kyrkor, Ålidhemskyrkan, Carlskyrkan och Tomtebo. Vi har en rik verksamhet i alla tre ky...

Area Umeå

Svenska kyrkan, Önsta församling

Önsta är en församling i Svenska kyrkan. Församlingens profil handlar om låga trösklar och samverkan med andra utanför den egna organisat...

Area Västerås

Svenska med baby

Svenska med baby skapar nya möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden – och med ursprung i hela världen. Tillsammans bryt...

Area Stockholm

Svenska Ödemförbundet

Svenska Ödemförbundet är en frivilligorganisation tillika patientorganisation med huvudsaklig verkan i att sprida kunskap om lymfödem til...

Area Stockholm

Sverige för UNHCR

UNHCR är en opolitisk organisation som grundades 1950, efter ett beslut av FN:s generalförsamling. UNHCR:s uppgift är att ge människor på...

Sverigefinska ungdomsförbundet

Sverigefinska ungdomsförbundet arbetar för att sverigefinska barn och unga ska kunna behålla och utveckla sitt språk, sin kultur och sin ...

Area Stockholm

Sveriges Allmänna Konstförening

Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) är landets äldsta konstförening grundad 1832 med tusentals medlemmar över hela landet. Vår verksamh...

Area Stockholm

Sveriges Blåbandsungdom

Sveriges Blåbandsungdom är en barn- och ungdomsorganisation som vill uppmuntra ungdomar att ta ställning för nykterhet. Vår vision är ett...

Area Örebro

Sveriges Elevråd - SVEA

Sveriges elevråd – SVEA tror på en bättre och mer demokratisk skola. Vi vill ha skoldemokrati och en likvärdig skola med bra utbildning o...

Area Stockholm

Sveriges Filmförbund

Sveriges Filmförbund (Sfilm) är en ideell organisation som har funnits sedan 1940. Vi arbetar för mångfald, ​jämställdhet​ ​och​ en bredd...

Area Södertälje

Sveriges Fredsråd

Sedan 1946 har Sveriges Fredsråd verkat för att samla fredsorganisationer och enskilda aktivister som arbetar för fred och nedrustning oc...

Area Stockholm

Sveriges Kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Under paraplyet finns...

Area Stockholm

Sveriges Romska Ungdoms Delegation

Det mångkulturella samhället har inte lyckats skapa jämlikhet och harmoni bland alla ungdomar. Detta har medförd segregering av romska un...