Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

370 organisationer

Sortera på

SHEDO

SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar, ge stöd åt drabbade och närstående s...

Frivilligcentralen Eskilstuna

En central för frivilliga och hjälpsökande. Partipolitiskt och religiöst obunden som drivs utan vinstsyfte. Vi utvecklar och samordnar de...

Area Eskilstuna
Area 3

Röda Korset, Uppsala

Röda Korset är världens största och äldsta humanitära organisation som finns i så gott som hela världen. Organisationens syfte är att för...

Area Uppsala

Medborgarskolan, Mälardalen

Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamh...

Area Enköping

Ronald McDonald Hus, Uppsala

Ronald McDonald Hus är ett anhörighetsboende för familjer med sjuka barn. Vi kallar det ett "hem hemifrån". Vi är en icke vinstdrivande s...

Area Uppsala

Skyddsvärnet - anno 1910

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som bildades 1910 som en enskild hjälporga...

Area Stockholm

Forskarhubben

Forskarhubben har som syfte att facilitera samverkan, underbygga kvalificerade samtal och underlätta för informella interdisciplinära sam...

Area Stockholm
Area 1

Studieförbundet Bilda, Sydöst

Studieförbundet Bilda är en ideell, partipolitiskt obunden organisation. Vi vill uppmuntra människors sökande efter kunskap och utvecklin...

Area Jönköping
Area 2

Riksföreningen Äldres Hälsa

Riksföreningen Äldres Hälsa är en ideell förening som syftar till att sprida information, ge stöd och skapa opinion i frågor som rör målg...

Area Stockholm

Lajvet – psykiskt hälsoforum

Café Lajvet är en liten, mysig mötesplats för tjejer och kvinnor i alla åldrar. Vi finns här med ett lyssnande öra och ett varmt hjärta f...

Area Malmö
Area 1

RME Uppsala län

RME Uppsala län är en regionalt förankrad, ideell patientförening, som är ansluten till RME – Riksförbundet för ME-patienter. Vi jobbar m...

Area Uppsala

Svenska kyrkan, Kristinehamns pastorat

Kristinehamns pastorat består av fem församlingar; Ölme, Kristinehman, Visnum, Visnums Kil och Rudskoga. Pastoratet strävar mot att fler ...

Area Kristinehamn
Area 12

Strokeföreningen i Stockholms län

Strokeföreningen i Stockholms län finns till för dig som har haft stroke och du som är närstående. Vi arbetar intresse politiskt föra att...

Föreningen Fyrisgården

Fyrisgården är Uppsalas enda hemgård, grundad 1941 med lång historisk tradition. Ett öppet aktivitetshus med sociala och kulturella aktiv...

Area Uppsala

Globala Pedagoger

Globala Pedagoger är en svensk utvecklings- och välgörenhetsorganisation som arbetar för att förebygga samt bekämpa fattigdom och utanför...

Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling

Umeå stadsförsamling är en del av Svenska kyrkan i Umeå. Församlingen är en av de största i Luleå stift. Den består av stadsdelarna: Haga...

Area Umeå
Area 1

Indra Queer-, Trans-, och Tjejjour

Indra är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som utifrån en feministisk värdegrund arbetar för att minska ojämlikhet...

Area Sollentuna

Alltid Sedd

Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med feministisk grund. Föreningens grundläggande arbete syftar till...

Area Stockholm
Area 2

IOGT-NTO, Väst

IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för ett samhälle där alkohol och andra droger inte hindrar männis...

Area Göteborg