Kompis Sverige — 5 platser

Aktiviteter för integration i Kompis Sveriges särskilda satsning för vidarebosatta Kvotflyktingar: Volontärer sökes i Stockholm!

Beskrivning

Välkommen till ett socialt, roligt, lätt och framförallt givande uppdrag!

Kompis Sverige jobbar sedan 2013 för möten mellan nya och etablerade svenskar, möten som idag inte sker naturligt i tillräcklig utsträckning.

I en särskild satsning som finansieras av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) utvecklar och erbjuder Kompis Sverige 2023-2025 tillsammans med fem kommuner i Stockholms län - målgruppsanpassad verksamhet för personer och familjer som kommit till Sverige nyligen genom UNHCRs Kvotflyktingprogram.

Vi jobbar bland annat med kompismatchningar, sociala aktiviteter, fysiska mötesplatser (hubbar), språkcaféer och workshops, och nu behövs DU som gillar evenemang och människor!

Tillsammans med personal från Kompis Sverige tar du hand om sociala gruppaktiviteter som Kompis Sverige anordnar för projektets deltagare.

Uppdraget kräver att du är pålitlig, social, noggrann, ansvarsfull och har ett genuint intresse för olika kulturer och människor brett.

Uppgifterna består framförallt av att möta upp gruppen, delta på olika sociala gruppaktiviteter, främja språkträning genom vanliga samtal, informera, skapa möten mellan människor och sedan se till att alla får en fin upplevelse tillsammans.

Välkommen att anmäla ditt intresse.

Minsta åtagande

Vi önskar att du är tillgänglig för att ansvara för evenemang minst 2 gånger i månaden, genomgår vår volontärutbildning och är tillgänglig minst under 6 månader. Alla volontärer ombedes beställa ett utdrag ut belastningsregistret och få detta skickat direkt till Kompis Sverige.

När och var sker uppdraget

Runt om hela Stockholms län, men med fokus på Stockholm stad, Haninge, Tyresö, Solna och Sollentuna. Uppdraget förläggs framförallt under kvällstid och helger.

Platser

 • Stockholm
 • Haninge
 • Tyresö
 • Solna
 • Sollentuna

Tillgänglighet

Beroende på aktivitet så kommer tillgängligheten skifta, då vi besöker olika lokaler. Om extra behov av tillgänglighet finns så löser vi det inför varje evenemang, när det går.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen