Stockholm

Kompis Sverige

Kompis Sverige

Beskrivning

Kompis Sverige verkar för ett inkluderande samhälle där alla deltar på lika villkor och känner tillit till varandra.

Kompis Sverige skapar meningsfulla möten mellan nya och etablerade svenskar, och ökar därmed deltagarnas kunskap om och förståelse för varandra.

Kompisrelationerna ger ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar.  Genom att skapa vänskapsrelationer på individnivå ges nödvändiga förutsättningar för ett väl fungerande och mångkulturellt samhälle – ett Sverige där gränserna mellan etablerade och nya svenskar suddas ut.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Uppdrag