Amnesty International — Lund

Bli engagerad in Amnesty International Lundaavdelningen

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

I över 60 år har vi kämpat för mänskliga rättigheter. Vi kommer fortsätta i 60 år till - om det behövs!
VILL DU VARA MED?

Kom till Amnestys Lundaavdelning
Torsdag 27/10, kl 19:00

SÅ BERÄTTAR VI MER!

Välkomna som medlemmar i våra grupper eller skapa en ny

Studentgruppen: engagerar sig i diverse kampanjer som rör mänskliga rättigheter, de anordnar utställningar, filmvisningar, demonstrationer mm som belyser orättvisor och kränkningar som sker både nationellt och internationellt. Det som särskiljer gruppen är att den drivs av studenter i Lund.
 
Kvinnorättsgruppen: arbetar särskilt med kvinnors och HBTQI+ personers rättigheter och anordnar diverse evenemang som t.ex. seminarier och paneldiskussioner med sakkunniga inom ämnet. 
 
Amnesty Business group (ABG): arbetar specifikt med företags ansvar att bevaka och upprätthålla mänskliga rättigheter. De har t.ex. arrangerat seminarier med fokus på klimatförändringar och samernas rätt till land. 
 
Grupp 160 arbetar med blixtaktioner för brådskande fall från hela världen, samt är aktiv i fall för mänskliga rättigheter i länder som Kina och Israel. 
 
Bokloppisgruppen: anordnar bokloppis 1-2 gånger om året, samt ansvarar för sortering och förvaring av böcker som doneras till Amnesty Lund
 
Affärsgruppen: ansvarar för bemanning av Amnesty Lunds second hand butik, förvaring, försäljning  och uppackning av varor som doneras till butiken
 
Postordergruppen: ansvarar för försäljning av produkter för Amnestys svenska postorder

Minsta åtagande

Bli aktiv i en amnestygrupp i Lund, vi berättar vilka grupper som finns på rekryteringsmötet

När och var sker uppdraget

Rekryteringsmötet sker i Lund torsdag 27/10, kl 19:00

Tillgänglighet

Vår lokal i Lund är tillgänglig, många grupper har sina möten i lokalen men vissa har det hemma hos medlemmarna.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen