Röda Korset, Göteborg — Göteborg

Bli informatör i första hjälpen för alla

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig i utbildningskonceptet Första hjälpen för alla sprider du på ett så enkelt sätt som möjligt kunskaper i första hjälpen. Med Första hjälpen för alla vill vi öka deltagarnas självförtroende och vilja att hjälpa andra. Vi jobbar mycket med bilder och aktiva metoder. 

Uppdragsbeskrivning
 

Du förväntas:  

 • delta i en introduktion på 2 dagar och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • planera och genomföra informationstillfällen utifrån Första hjälpen för alla
 • delta i lokala och centrala träffar och fortbildningstillfällen   
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris 


Omfattning 

Du åtar dig att: 
 • Ett informationstillfälle är på max två timmar och bygger på enkla metoder för att lära sig grunderna i första hjälpen. 
 • delta i träffar för frivilliga. 

Är det här du?
 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  
 • förmåga att organisera och planera 
 • förmåga att motivera och engagera andra 
 • erfarenhet av att stå inför och arbeta med grupper 

Därutöver ser vi gärna att du:  
 • är lyhörd och flexibel  
 • är engagerad och har tid för uppgiften 
 • är ansvarstagande med förmåga att arbeta självständigt 
 • har förmåga att ta emot och ge feedback 
 • har fyllt 16 år 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

När och var sker uppdraget

Uppdraget genomförs vid behov vid beställning och är flexibelt inom gruppen. Tillfällen sker ungefär en gång i månaden.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Brottsofferjouren, Helsingborg

Är du vår nya stödperson?

 • Ekonomisk/social utsatthet
 • Mänskliga rättigheter
Plats Bjuv, Helsingborg, Höganäs
Fjärrarbete På distans