Tjejjouren i Lund — Lund

Engagera dig feministiskt genom workshops på skolor, debattartiklar och event!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Gå vår grundutbildning och bli volontär inom vårt externa arbete. Håll workshops på skolor, skriv debattartiklar, gå i demonstrationer eller representera oss på olika evenemang. Bidra till att ungdomar känner sig lyssnade på, hörda och trodda. Arbeta opinionsbildande och feministiskt om viktiga frågor! 


Det är viktigt för oss att vår jour och våra hjärtefrågor syns och hörs. Vi arbetar både förebyggande genom workshops med skolelever och synliggörande genom demonstrationer, annonsering och informationsbord. Vi skriver debattartiklar och lyfter andra föreningars debattinlägg. Vi arbetar för att vara synliga och arbeta kunskapshöjande i sociala medier samt affischerar på olika platser där vår målgrupp rör sig. Några ämnen vi håller workshops om är t ex. normkritik, sex och samtycke och våld. 

Vår kärnverksamhet är stödjouren och på grundutbildningen som alla volontärer behöver gå fokuserar vi därför till stor del på bemötande av stödsökande och olika ämnen som kan komma upp under stödsamtal . Vi lägger också tid på informera om våra övriga verksamheter som det externa arbetet och avsätter tid för diskussion om olika ämnen. All information som vi går igenom under grundutbildningen är viktig oavsett vilken del av verksamheten man helst vill engagera sig inom. Utbildningen bygger på att lära tillsammans genom diskussion och reflektion varvat med föreläsningar. 

Som volontär behöver du vara mellan 18-35 år och själv identifiera dig som kvinna eller transperson. Du får inte ha varit stödsökande hos oss de senaste två åren och det är viktigt att du har god självkännedom för att kunna stötta andra och själv må bra i ditt jourarbete. Våra volontärer har tystnadslöfte och de stödsökande är anonyma. En viktig utgångspunkt i vårt stöd är att vi inte "hjälper" eller "ger råd till" de stödsökande, utan att vi lyssnar och stöttar som medmänniskor. 

För oss i organisationen är gemenskap och att finnas där för varandra viktigt. Vi gör en del aktiviteter ihop för att lära känna varandra och bygga en gemenskap. 

Förutom att volontära inom vårt externa arbete kan du som sagt engagera dig inom vår chatt-, telefon-, och mejljour, driva vår mötesplats för unga hbtq+ personer (se separata annonser) och gå med i vår styrelse. Vill du lära dig om ledarskap, bli en större del av föreningen och bidra till att vi som volontärdriven organisation kan fortsätta finnas till, är styrelsen ett kul uppdrag att ha som volontär. Vem som helst som har gått vår grundutbildning är välkommen att söka till styrelsen som brukar väljas i mars varje år.

Oavsett vad du är intresserad av att engagera dig inom i vår förening behöver du ha gått vår grundutbildning. 

Nästa utbildning sker i höst under vecka 41 (5/10 [kvällstid], 8/10 och 9/10 [heldagar]) och du förväntas också delta i våra studiecirklar för nya volontärer (på kvällstid 19/10, 9/11 och 23/11).Minsta åtagande

Minsta åtagande är 4-6 timmar i månaden, men mer är självklart välkommet! För att vara medlem behöver man engagera sig inom någon/några av våra grupper och gå på minst två månadsmöten/halvår.

När och var sker uppdraget

Workshops och föreläsningar kan ske dagtid, kvällstid eller helg i Lund med omnejd.

Tillgänglighet

Vår lokal ligger i en källare, men lokalen är tillgänglig via en hiss längre bort från entrén. Hör av dig till oss med dina frågor om tillgänglighet, så ska vi försöka tillgodose dem!

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen