Civilförsvarsföreningen Botkyrka-Salem — 2 platser

Engagera er i civilt försvar och föreningsverksamhet.

Beskrivning

Bli volontär i en förening som engagerar sig för att skapa trygghet och säkerhet för befolkningen i vårt samhälle, vi kan skapa ett tryggare samhälle och förbereda oss på kriser med våra medlemmar. 


Kan vara översvämning eller om el & tele inte fungerar och trygghetspunkter behöver bemannas. Även att vi behöver informera befolkningen om hur man klarar en kris och vad som gäller eget ansvar. Även utveckla vår egen föreningsverksamhet.

Vi ser gärna att du kan flera språk förutom svenska.

Civilförsvarsföreningen Botkyrka-Salem
håller på att omorganisera och omstrukturera föreningen och bilda grupper inom den egna föreningen för att effektivisera och fördela uppgifter så inte en enda person behöver känna sig belastad med alla uppgifter och uppdrag. Vi samverkar även med andra föreningar och organisationer och kan gå kurser hos varandra. 

Vi behöver bli fler i alla grupper som kan vara med och bygga upp föreningsverksamhet samt civilt försvar där vi stöttar kommunen med förstärkning av personalresurser vid en större kris. 

Grupper du kan ingå i: 
 • Ekonomigrupp så kassören inte ska behöva sköta allt ekonomiskt men som är ekonomiskt ansvarig men får hjälp att söka bidrag samt med det ekonomiska uppdragen.  Ekonomiska uppdragen skall alltid godkännas av styrelsen. 
 • Medlemsgrupp som kan ta hand om medlemsaktiviteter som att ordna studiebesök och medlemsträffar m.m.
 • Rekryteringsgrupp som rekryterar nya medlemmar ute på olika event i kommunen. 
 • FRG grupp, frivilliga i en resursgrupp som hjälper till vid händelser och kriser i en kommun, länsstyrelse, eller Regionen med att förstärka personalförsörjningen under ledning av FRG ansvarig. När det gäller FRG utvecklar vi tillsammans med andra FRG aktiva i länet. 
 • Informationsgrupp som kan vara med och informera befolkningen vid olika event och radioprogram. 

Ansvarig i varje grupp rapporterar till ordförande eller vice ordförande vilket ordföranden rapporterar till övriga i styrelsen för beslut. 

Välkommen med din ansökan. 

Minsta åtagande

En gång i månaden eller vid behov oftare

När och var sker uppdraget

Enligt överrenskommelse, både fysiskt och digitala videomöten

Platser

 • Botkyrka
 • Salem

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen