Individuell Människohjälp/IM, Sverige — Stockholm

IM söker volontärer som kan hjälpa till som gruppledare Medborgarplatsen

Beskrivning

IM är en idéburen, obunden medlemsorganisation som kämpar för en jämlik och medmänsklig värld. Vi arbetar globalt i samarbete med lokala aktörer för att människor av egen kraft ska kunna ta sig ur fattigdom och utanförskap. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna verkar vi för en hållbar värld och tar avstånd från all form av diskriminering. I Sverige representeras IM av ett antal lokalföreningar runt om i landet. Som volontär och medlem är du med och bygger IM som demokratisk organisation.

IM Stockholm söker nu volontärer till Språkfika Medborgarplatsen.
Språkfika är en mötespunkt för nyanlända och etablerade svenskar. Det ska vara en avslappnad miljö där mötet mellan människor står i fokus. Enkelheten är nyckeln till den lyckade verksamheten.
Som volontär har du ett viktigt ansvar att tillsammans med deltagare och övriga volontärer skapa en inkluderande och trivsam miljö där människor känner sig trygga att prata och interagera.

I just detta uppdrag söker vi en volontär som kan hjälpa gruppledaren att förbereda språkfikat och hjälpa till när det startar. Det kan bli lite stressigt för en person att både hinna hälsa alla välkomna samt ta hand om det praktiska.

Vi har inga krav på förkunskaper men vi vill att du har ett positivt intresse kring mångfald och nyfikenhet att träffa människor. IM erbjuder stöd i uppdraget och varje termin finns möjligheter för relevant fortbildning.

Minsta åtagande

Vi ser helst att du har möjlighet att delta vid de flesta sammankomsterna (2 gånger i månaden)

När och var sker uppdraget

Uppdraget genomförs i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4. Tid varannan onsdag, jämna veckor, mellan klockan 17-19

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen