Nema Problema — Stockholm

Bli mentor och stötta en person som är ny i Sverige

Beskrivning

I Nema Problemas mentorprogram matchar vi personer som är utrikes födda, och som vill komma in på arbetsmarknaden, med en mentor som har erfarenhet av att jobba och leva i Sverige. Det primära syftet med programmet är således att personer som är nya i Sverige ska ta steg närmare svensk arbetsmarknad. Under åtta månader träffas ni minst en gång i månaden där ni delar erfarenheter, kunskap och kontakter.

Vi söker dig som:
- Har erfarenhet från svensk arbetsmarknad (t.ex. arbetar eller är pensionerad)
- Är etablerad i Sverige
- Bor i Stockholms län
- Vill erbjuda några timmar av din tid volontärt för att hjälpa en nyanländ in i samhället

Mentorer brukar avsätta cirka två till fyra timmar i månaden på att hjälpa sin adept och många lyckas hitta jobb - gör en insats du också! 

Detta behöver du göra:
1. Anmäl ditt intresse.
2. Berätta lite om dig själv, din utbildning och yrkeserfarenhet i ett telefonsamtal.
3. Träffa personen du matchats med för enskilda samtal minst en gång i månaden i åtta månader. Tillsammans bestämmer ni hur, när och var.

Låter det intressant?
Tveka inte på att anmäla dig idag!

Vi ansvarar för att hålla förväntningarna på rätt nivå och är noggranna med att tala om för adepterna att detta inte automatiskt leder till arbete eller praktik, utan att det handlar om vägledning och stöd i arbetslivsfrågor. Vi finns tillgängliga för råd och stöd under hela mentorprogrammet.

Har du frågor, skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig!

Nästa omgång av Nema Problemas mentorprogram startar sommaren och hösten 2024. 
 

Minsta åtagande

Programmet pågår kontinuerligt med cirka 6 starter per år. För individuella träffar bestämmer du och din matchning själva var och när ni vill ses. Vi försöker se till att ni bor nära varandra. Gemensamma träffar genomförs på vardagskvällar i centrala Stockholm eller online.

När och var sker uppdraget

Programmet pågår kontinuerligt med ny uppstart varje kvartal. För individuella träffar bestämmer du och din adept själva var och när ni vill ses. Vi försöker se till att ni bor nära varandra. Gemensamma träffar genomförs på vardagskvällar i centrala Stockholm eller online.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen