Stockholm

Nema Problema

Vi strävar efter att bli det ledande exemplet på att Sverige kan bli bäst på integration

Nema Problema

Beskrivning

Nema Problema är en ideell organisation som dagligen strävar efter att bli det ledande exemplet på att Sverige kan bli bäst på integration. Vi är övertygade om att tillgången till arbete är en av de viktigaste nycklarna när det kommer till att integreras i ett nytt hemland. Av den anledningen fokuserar vi på att skapa möten mellan utrikes födda och etablerade svenskar genom vårt framgångsrika mentorprogram och populära högtidsfiranden. Genom forskning och mångårig erfarenhet visar vi att yrkesmässig och social integration går hand i hand.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Uppdrag

Adress

Magnus Ladulåsgatan 1, 118 65 Stockholm

Har du någon fråga?

Kontakta Nema Problema

Webbplats

www.nemaproblema.se

Sociala Medier