Mattecentrum

Internrevisor till Mattecentrums föreningar

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Mattecentrum erbjuder gratis läxhjälp i matematik till tusentals högstadie- och gymnasieelever via öppna räknestugor. Volontärerna på Mattecentrum är på plats i räknestugan och hjälper till att svara på frågor och förklarar matematiken för eleverna på plats.

Nu söker vi internrevisor till våra medlemsföreningar
Våra medlemsföreningar behöver internrevisorer som kan hjälpa de lokala styrelserna att granska verksamheten.

Revisorns roll i föreningen är att granska styrelsens arbete under året och genom medlemmarnas vägnar försäkra sig om att styrelsen agerar på ansvarsfullt sätt gentemot verksamheten och dess ekonomi. Men också att styrelsen håller sig inom ramen för stadgarna och av årsmötet fattade beslut. Det är även revisorns roll att avlämna en rekommendation till årsmötet huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet.

Har du möjlighet att hjälpa våra lokalföreningar? 

Minsta åtagande

Din uppgift är att skriva en granskningsberättelse. Du kan antingen granska en eller flera föreningar. Åtagandet tar några timmar per år.

När och var sker uppdraget

Uppdraget genomförs i samband med årsmötena varje år.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Engångsuppdrag

Spara

Senaste uppdragen