Fältbiologerna

Kämpa för att rädda våra hav!

Beskrivning

Nu söker vi dig som är ung med spetskompetens som vill påverka havens framtid i Fältbiologernas havspolitiska utskott.


Svenska haven är i ett kritiskt läge. Strömmingen och ålen är på väg att kollapsa, och övergödning och miljögifter utplånar våra unika marina och bräckta ekosystem. Näringslivet och politiken har tappat fokuset på långsiktigt hållbart förvaltning av våra hav.  

Du kommer ingå i ett arbetslag bestående av 3-8 unga med olika ingångar till det sakpolitiska område ni driver, ni kommer att kallas det havspolitiska utskottet. Grunden är att öka Fältbiologernas närvaro i de samrådsprocesser vi är inbjudna till, alltså kommer du inom ramen för utskottet att få gå på möten där du träffar de högst uppsatta politikerna och tjänstemännen som arbetar med havspolitik. I övrigt är det i hög grad upp till utskottet att välja upplägg för arbetet baserat på egna intressen. Utskottet har ett nära samarbete med Fältbiologernas ordförande och påverkansansvariga i riksstyrelsen som hjälper till med koordinering av arbetet.

Till det havspolitiska utskottet söker vi dig med intresse och engagemang för marina frågor! Det är inte nödvändigt men det är en merit med någon av nedanstående kompetenser antingen från utbildning (både pågående och avslutad) eller praktisk erfarenhet av:

 • Marinbiologi
 • Övergödning och miljögifter
 • Fiske och fiskeindustrin
 • Samhällsvetenskap med inriktning mot resursförvaltning
 • Kunskaper i politik och förvaltning, inte minst EU-politik
 • Juridik (framförallt miljörätt och förvaltningsrätt)

Du förväntas

 • Delta i digitala möten tillsammans med din arbetsgrupp varannan vecka 1-2 timmar. 
 • Representera Fältbiologerna och driva politik i enlighet med organisationens syfte. 
 • Visa driv och engagemang i sakfrågan som din grupp representerar. 
 • Kunna samarbeta i ditt team.
 • Självständigt kunna ta initiativ och söka information.

Du får

 • Möjligheten att fördjupa dig i den fråga du brinner för och agera för den förändring du vill se. 
 • En budget för resor, mat och andra kostnader som gruppen kan förvalta som de vill med stöd från Fältbiologernas riksstyrelse.
 • Djupgående förståelse för politikens nuläge och de beslutfattningsprocesser som drivs på nationell nivå. 
 • Möjlighet att bygga ditt nätverk med företrädare för ideella organisationer, politiker, myndigheter och andra unga med samma engagemang för sakfrågorna som du.
 • Mentorskap och utbyten från anställda och förtroendevalda från Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen.

Medlemskap i Fältbiologerna är ett krav vid engagemang. Du kan vara medlem till och med det året du fyller 25. Bli medlem gratis här

Minsta åtagande

Delta på den inledande träffen på kansliet. Vara med på ett entimmes möte varannan vecka och hålla dig uppdaterad kring utvecklingen av havsfrågorna nationellt genom att följa nyhetsläget.

När och var sker uppdraget

Du kan utföra uppdraget huvudsakligen på distans. Utskottet kommer att ha ett resebudget både för interna- och externa möten. Förvänta dig en och annan resa. Uppdraget drar igång helgen den 13-14 april med en obligatorisk inledande träff på Fältbiologernas kansli i Stockholm.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen