Returkultur — Göteborg

Hjälp oss att sprida vårt arbete med återbruk och delning inom kultursektorn!

Beskrivning

Hej!

Returkultur är en ideell förening som sysslar med återbruk, delning och miljöarbete inom konst, kultur & civilsamhälle. Vi samlar in scenteknik och andra prylar som annars hade slängts eller som står oanvända i källare och förråd, lagar under folkbildande former om det är trasigt och lägger sedan in det i vår delningspool för aktörer inom kultursektor och civilsamhälle. Genom delningspoolen får olika aktörer tillgång till återbrukade resurser som kan användas i arrangemang och produktioner. Syftet med verksamheten är att stötta främst ekonomiskt svaga aktörer samtidigt som vi skapar en mer resurseffektiv och rättvis fördelning av resurser.  

Vi behöver nu hjälp med att berätta för världen om vår verksamhet! Kan du hjälpa oss? 

Vi behöver hjälp med bland annat:
  • Texter och bilder till hemsida, sociala medier och nyhetsbrev.
  • Formulera budskap till våra målgrupper kring våra värderingar, vår vision och vår ideologi. Behovet av att minska avfallet och öka återbruket i samhället; skapa mer rättvis fördelning av resurser, behovet av kultur, miljöarbete osv.
  • Viss mån av grafisk formgivning. 
  • Sköta om hemsida och sociala medier. 
Vi tänker oss att du har nuvarande eller tidigare erfarenhet av kommunikationsarbete på något sätt, eller att du håller på att utbilda dig inom området. Vi ser gärna att du har möjlighet att engagera dig under en längre tid, men även kortare engagemang är av intresse. Om du bor i Göteborg kan vi erbjuda dig arbetsplats och gemenskap i vår lokal, där du också har möjlighet att låna arbetsplats om du behöver det för annat arbete. Har du intresse eller erfarenhet av scenteknik och dylikt så kan det även finnas möjlighet att jobba hos oss i framtiden. 

Hoppas vi hörs! 
Vänligen
Returkultur

Minsta åtagande

Flexibelt

När och var sker uppdraget

Vi kan komma överens om det tillsammans. Har du bara möjlighet på distans går det fint! Vill du hellre vara här och hänga, så är det roligt det med! Går också att kombinera. Vi behöver hjälp fr.o.m. nu och framåt.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen