Brottsofferjouren, Roslagen — Danderyd

Kommunikativ styrelsemedlem till Brottsofferjouren Roslagen

Beskrivning

Brottsofferjouren Roslagen är en ideell, opolitisk organisation som ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga i kommunerna Danderyd, Täby, Österåker, Vallentuna och Vaxholm. 
 
Den dagliga verksamheten, dvs. stöd åt brottsutsatta, administreras av vår Brottsofferstödsamordnare (samordnare) som tillsammans med volontärer/stödjare utför det direkta stödarbetet. 
 
Brottsofferjouren Roslagens styrelse väljs av medlemmarna på årsmötet och företräder föreningen under verksamhetsåret som föreningens verkställande organ. Som föreningens verkställande organ, är det styrelsens övergripande ansvar att föreningens syfte och mål uppnås. Utöver det övergripande ansvaret för verksamheten, förväntas styrelsens representanter i förekommande fall stötta och vara ett bollplank till den operativa verksamheten samt representerar Brottsofferjouren Roslagen i relevanta sammanhang.
 
Under årtionde har intresset för de brottsutsatta och deras situation fått stå tillbaka för fokuset på förövarna från de allra flesta offentliga institutioner, myndigheter och media. Detta trots att FN-deklarationer, EU-direktiv och svensk lagstiftning klart och tydligt deklarerar de brottsutsattas rätt till stöd och hjälp. 
 
Att vi nu så smått börjar läsa om nödvändigheten att ägna de brottsutsatta tankar, stöd och resurser och till och med förändrad lagstiftning till de brottsutsattas fördel, är verkligen efterlängtat. Dock krävs mer då de brottsutsattas rätt till hjälp och stöd fortsatt inte är i närheten av vad direktiv, deklarationer och lagstiftning stipulerar. 
 
Brottsofferjouren Sverige har, och arbetar kontinuerligt med att försöka påverka våra myndigheter att sätta de brottsutsatta i strålkastarljuset. På lokal nivå besöker vi föreningar, organisationer och skolor för att informera om vilken hjälp som finns att få via Brottsofferjouren. Men vi behöver göra mer, inte minst då den breda allmänheten i alltför liten utsträckning känner till Brottsofferjouren och dess verksamhet, vilket innebär att alltför många brottsutsatta inte får den hjälp Brottsofferjouren kan erbjuda.
 
Mot bakgrund av detta söker vi nu en styrelsemedlem, som i tillägg till ordinarie styrelseansvar har intresse och engagemang för kommunikativa frågor. Vi är övertygade att vi med rätt kommunikativt innehåll, i rätt sammanhang, kommer att kunna nå ut med information om vår verksamhet så att fler människor och därmed brottsutsatta kan få den hjälp och det stöd som de ur ett medmänskligt och lagligt perspektiv är berättigade till.

Minsta åtagande

Brottsofferjouren håller ordinarie styrelsemöten fyra gånger per år. Hur arbetet med fokus på kommunikation läggs upp, beslutas i samråd med sökande. Ordinaire styrelseuppdrag förväntas kunna hanteras på 2-4 timmar i månaden.

När och var sker uppdraget

Mötesformerna kan variera, från digitalt till fysiskt på plats.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen