Läkare i Världen — Stockholm

Läkare i Världen söker gynekologer och barnmorskor!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Läkare i världen är en människorättsorganisation som verkar för allas rätt till vård. På våra mottagningar träffar vi människor som står helt utanför den offentliga vården och nekas sin rätt till hälsa. Vi ger vård och medicin till människor i utsatthet men vi arbetar även för deras rätt till offentlig vård. I Stockholm bedriver vi både medicinsk och psykosocial mottagning. 

Som volontär hos Läkare i Världen ingår du i en gemenskap tillsammans med andra volontärer som alla vill arbeta för mänskliga rättigheter och där alla kan bidra med sin speciella kompetens. Ditt arbete kommer att bidra till att människor som lever i utsatthet får vård och stöd.

Just nu söker vi gynekologer och barnmorskor som vill hjälpa och stötta kvinnor som saknar tillgång till vård och information gällande SRHR. 
 

Minsta åtagande

Vi ser gärna att du kan närvara på mottagningen minst en gång i månaden.

När och var sker uppdraget

Uppdraget utförs i Stockholm, torsdagskvällar.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara