Malmö Kvinnojour — Malmö

Malmö Kvinnojour söker engagerad suppleant till styrelsen

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Nu söker vi en ny engagerad suppleant till Malmö Kvinnojours styrelse. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten och beslutar i de strategiska frågorna. Som suppleant förväntas du stödja och eventuellt ersätta ordinarie medlemmar vid behov. Det kan inkludera att delta i möten och andra aktiviteter. Meriterande är ifall du har erfarenhet inom ekonomi. Suppleant väljs av årsmötet den 16 april 2024 på två (2) år.
 
Malmö Kvinnojour är en idéburen organisation som har över 40 års erfarenhet av våld i nära relation. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Malmö Kvinnojour erbjuder professionellt stöd och rådgivning för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi har också skyddsboende. Malmö Kvinnojour har 8 anställda och 21 frivilliga volontärer. 

Vi ser gärna att styrelsen består av människor i olika åldrar, av olika kön och av olika bakgrund. Vi ser också gärna att det finns olika kompetenser i styrelsen till exempel inom ekonomi, juridik, HR och socialt arbete. Skulle du inte besitta någon av dessa kompetenser men brinner för kvinnorättsfrågor är du självfallet välkommen att ansöka. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete eller arbete på en kvinnojour är inte en nödvändighet. Som styrelsemedlem får du en introduktion på jouren och du är välkommen att delta i de utbildningar och aktiviteter som föreningen anordnar. 

Styrelsemöten hålls cirka 10 gånger per år. Därtill förväntas du delta på jourens medlemsmöten. Viss helgutbildning kan förekomma. 

Har du frågor eller önskar mer information kan du skriva till oss efter anmälan är gjord så tar vi kontakt med dig.

Din ansökan vill vi gärna ha senast torsdagen den 29 februari 2024.

När och var sker uppdraget

Uppdraget utförs på Malmö Kvinnojour Kansli

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Solidaritet för Ungdomens Framtid

Project Managers

  • Barn och ungdom
  • Internationellt arbete i Sverige
  • Mänskliga rättigheter
Fjärrarbete På distans