Rädda Barnen, Region Syd — Olofström

Rastvän till Olofström, Vilbokskolan!

Beskrivning

Rädda Barnen i Olofström söker volontärer som vill bli Rastvän på Vilbokskolan! 

Under hösten 2024 kommer Rädda Barnen i samverkan med Vilbokskolan starta upp ett nytt direktstödsarbete som vi kallar Rastvän. Syftet är att öka vuxennärvaron i skolan under lunchrasten för att barnen ska ha ytterligare vuxna att kunna vända sig till och känna en ökad trygghet. 
Anmäl gärna ditt intresse så kommer en inbjudan till ett informationsmöte. 


Enligt Rädda Barnens policy är vi alltid minst två volontärer vid varje tillfälle, så du kommer aldrig att vara ensam med barnen. Du får utbildning i Tryggare tillsammans samt möjlighet till andra utbildningar via Rädda Barnen. Du får en erfarenhet av skolmiljön, direktstöd men även något att skriva i ditt CV. 

För att bli volontär i Rädda Barnen behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, gå en kort digital utbildning ”Tryggare tillsammans” samt skriva under Rädda Barnens riktlinjer för ideellt arbete och policyn om skydd mot sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande. Mer information om detta finns här: 5 steg för att bli startklar som volontär | Volontärbyrån (volontarbyran.org) 

Minsta åtagande

Det är bra om du kan avsätta tid ca två gånger per månad, för barnens trygghet och kontinuitet.

När och var sker uppdraget

Rastvän startar upp hösten 2024 och kommer genomföras under onsdagar mellan ca 11.00-13.00. Vi börjar med att äta lunch tillsammans med barnen som skolan bjuder på och följer sedan med ut på skolgården.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag