Göteborgs Förenade Studentkårer — Göteborg

Studentrepresentant till Folkuniversitetet Västs styrelse

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

 
Vill du vara studenternas röst i utbildning utanför universitet? Vill du vara med och påverka i bildningsfrågor, få insikt i folkbildning, och ge studenternas perspektiv? Sök då till Folkuniversitet Väst styrelse! 

Om Folkuniversitet 
Folkuniversitet är ett bildningsförbund med rötterna i studentrörelsen och Sveriges universitet. Syftet med förbundet är att driva utbildning och bildningsverksamhet utanför den formella utbildningen i universiteten. Idag innebär detta bland annat studiecirklar, kursverksamhet, folkhögskolor och ett par gymnasieskolor. Folkuniversitet Väst håller även i yrkeshögskoleutbildningar, uppdragsverksamhet via upphandling och för företag, och konstutbildningar. 

Om uppdraget   
Ansökan gäller rollen som suppleant i styrelsen. 
Styrelsesuppleant innebär att man är ersättare för de ordinarie ledamöterna, och närvarar på styrelsemötena med yttranderätt. Om en ordinarie ledamot är frånvarande har suppleant rösträtt. Annars är uppdraget som ledamot, men på en mandatperiod av ett (1) år. Uppdraget är arvoderat. 

Om dig   
För att bli vald krävs medlemskap i en kår vid antingen Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola. Att ha styrelseerfarenhet eller erfarenhet av påverkansarbete är meriterande, men absolut inget krav! Hellre ser vi att du är intresserad av utbildningsfrågor, och är villig att lära dig styrelsearbetet. 
  

Minsta åtagande

Deltid, delta på styrelsemöten.

När och var sker uppdraget

Till och med 31 december 2023. Eventuell möjlighet till förlängning.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen