Röda Korset, Nackakretsen

Valberedning till Röda Korset i Nacka, distansuppdrag

Spara

Beskrivning

En långsiktigt hållbar och bra verksamhet börjar med en bra styrelse. Styrelsen nomineras av valberedningen och valberedningens förslag läggs fram för stämman som tar beslut (i februari).
Nu påbörjas arbetet med att,
  1.  Kontakta befintliga styrelsemedlemmar för att se om de ställer upp för omval och höra om det finns kompetenser man tycker saknas.
  2. Intervjua de som sökt till styrelsen
  3. Valberedningen sätter ihop förslag till ny styrelse.
Ett relativt enkelt men ack så viktigt arbete. Vi söker dig som kan hjälpa oss med detta. Vi uppskattar tidsåtgången till någon/några timmar per vecka (efter vad som passar dig) under oktober/november.

Minsta åtagande

Någon timme varje/varannan vecka okt-nov.

När och var sker uppdraget

Per telefon/webb/kanske Teams.

Tillgänglighet

Alla som kan tala i telefon kan ta uppdraget.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen