Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks

Ledamot ELLER sammankallande till nationella valberedningen för Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF)

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Valberedningsledamot till Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF) 
Är du en nyfiken person och ansvarstagande som brinner för ungas rättigheter och föreningsdemokrati? Vill du påverka hur Röda Korsets Ungdomsförbund utvecklas genom att hitta kandidater till nationella förtroendeuppdrag? Då är du kanske vår nästa ledamot eller sammankallande i den nationella förbundsstyrelsen! 
 
Om RKUF: 
Röda Korsets Ungdomsförbund kämpar för ett samhälle som bygger på kärlek och respekt, där alla barn och unga kan känna sig trygga och må bra. Vi är unga som jobbar för unga. Vi finns i barns och ungas vardag när de behöver oss som mest. Vi arbetar för att barn och unga ska känna sig delaktiga, ska känna att de kan påverka sin vardag samt ska ha tillgång till en trygg och meningsfull fritid. Röda Korsets Ungdomsförbund är en politiskt och religiöst obunden organisation och utgår från barnkonventionen. 
 
Vi följer precis som resten av Röda Kors-rörelsen en rad grundprinciper https://www.rkuf.se/om-oss/grundprinciper/ Se också https://www.rkuf.se/foreningshandboken/ för mer information om RKUF. 
 
Om rollen i valberedningen
I valberedningen kommer du att utforma och driva hela rekryteringsprocessen, bland annat genom att utvärdera föreningens behov, göra kravprofiler och annonser, hålla intervjuer och slutligen föreslå kandidater till förtroendeuppdrag på nationell nivå. Du kommer att utveckla dina rekryteringsmässiga och organisatoriska förmågor samtidigt som du får möta människor med olika bakgrund. Som en del av uppdraget kommer valberedningen att träffa ledamöter i förbundsstyrelsen, lokala styrelser samt medlemmar. De flesta personer som kandiderar till ideella uppdrag brinner för socialt arbete och har ett starkt engagemang.


Till riksårsmötet lägger valberedningen fram förslag med lämpliga kandidater till bland annat förbundsordförande, förbundsstyrelse, verksamhetsrevisorer och valberedning inför kommande verksamhetsår. Kandidaterna presenteras av valberedningen på riksårsmötet och medlemmarna beslutar därefter om det.  Detta betyder alltså att valberedningen inte tillsätter uppdragen, men gör ett viktigt arbete för att ta fram lämpliga kandidater. 
 
Extra om sammankallande
Som sammankallande har du något större ansvar än övriga ledamöter för arbetet och att ordna valberedningens möten. Exakt hur, och hur mycket, rollen skiljer sig från den som ledamot bestäms gemensamt i valberedningen. Det är något av en avskalad ordföranderoll.


Vi söker dig som: 
•  Är under 31 år 
•  Delar Röda Korsets värderingar 
 
Som person ser vi att: 
• Du är självgående 
• Du är bra på att samarbeta 
• Du är lyhörd, gillar att träffa engagerade och knyta bekantskaper 
• Du gillar att möta människor 
 
Det är meriterande, men verkligen inget krav, om du: 
• Har erfarenhet av rekrytering 
• Har erfarenhet av valberedningsarbete eller liknande uppdrag 
• Har erfarenhet av kommunikation 
• Har erfarenhet från RKUF 
• Har erfarenhet från styrelsearbete på nationell nivå 
• Har erfarenhet av arbete i ideell organisation 
 
Det viktigaste är att ha tid och engagemang för uppdraget. Vi letar efter personer till en aktiv valberedning. 
 
Om uppdraget: 
Uppdraget är nationellt. Möten hålls regelbundet men hur ofta kan variera beroende på var i rekryteringsprocessen valberedningen befinner sig. Vi ser det som en tillgång att ha geografisk spridning såväl som varierad bakgrund i övrigt bland våra medlemmar. Valberedningens sammankallande såväl som övriga ledamöter väljs på antingen ett eller två år. Tillträde sker direkt efter att du eventuellt blivit vald på årsmötet som hålls i juni.I slutändan är det föreningens medlemmar som väljer valberedning. Uppdraget är inte arvoderat, men utlägg i uppdraget ersätts. Det kostar inte att vara förtroendevald! Du kan läsa mer om Röda Korsets Ungdomsförbund på http://rkuf.se/
 
Ansökan: 
Skicka din intresseanmälan med ett personligt brev och CV, eller beskrivning av dig och sammanfattning av dina erfarenheter till oss senast den 1 mars 2024. Intervjuer med tänkbara kandidater sker under mars. Vi återkommer om tider till intresserade efter 1:a mars.

Datum och plats för riksårsmötet är 7-9 juni i Uppsala. Närvaro vid mötet förväntas. 

Minsta åtagande

Uppdraget är 1-2 år. I genomsnitt läggs några timmar i veckan på uppdraget, men det varierar mycket beroende på var i sitt arbete valberedningen befinner sig.

När och var sker uppdraget

Det genomförs främst löpande från efter sommaren till nästa Riksårsmöte, men valberedare tillträder direkt efter Riksårsmötet. Valberedningen genomför olika moment i en viss ordning under året.

Tillgänglighet

RKUF:s lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Solidaritet för Ungdomens Framtid

Project Managers

  • Barn och ungdom
  • Internationellt arbete i Sverige
  • Mänskliga rättigheter
Fjärrarbete På distans