Röda korsets ungdomsförbund Lund — Lund

Verksamhetsledare Kompisgruppen RKUF Lund

Beskrivning

Kompisgruppen syftar till att skapa ett sammanhang för individer under 25 år där det hittas på roliga sociala aktiviteter tillsammans. 

I kompisgruppen spelas det brädspel, fotboll eller bakar. De aktiva i gruppen bestämmer tillsammans med volontärerna vad de ska göra då de ses!

Som verksamhetsledare tar du lite extra ansvar i att dra ihop de aktiva för olika aktiviteter. 
Du, tillsammans med de andra volontärerna får komma på förslag på aktiviteter som ni kan genomföra med de aktiva.
Det viktigaste är att alla får möjlighet att umgås och hitta på roliga saker. 
Vi tycker att alla ska ha en fritid som känns värdefull! 

När och var sker uppdraget

I Lund vanligtvis på eftermiddagar, kvällar eller helger.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen