Stadsmissionen, Göteborg — 2 platser

Vi behöver volontärer till vår butik i Alingsås!

Beskrivning

Nu söker vi volontärer som antingen vill hjälpa till med att plocka upp och fixa i ordning på butikens bokavdelning.

Du bestämmer tillsammans med personal om vilken tid och dag som passar.

Alla som söker sig som volontär blir intervjuade samt går introduktion.

Våran Second Hand
Kanske är vår second handverksamhet det bästa exemplet på hur vi skapar nytta i flera led!
 
Tillsammans med våra volontärer gör vi en miljöinsats genom återanvändning och i butikerna skapas både arbetstillfällen och möjligheter till arbetsträning. För att underlätta för givarna och spara miljön hämtar vi också upp saker när vi kör våra insamlingsrundor i Göteborg. Dessutom ger verksamheten intäkter som går in i vår övriga sociala verksamhet för människor i utsatthet. 

I våra butiker hittar du allt från vintage, mode och kuriosa till möbler och husgeråd. I vår second handverksamhet ingår miljön, givarna, kunderna, de anställda, volontärerna och de tillfälliga medarbetarna i ett positivt kretslopp där alla är delaktiga och bidragande på olika sätt.

Minsta åtagande

Kontinuerligt i samråd med personal

När och var sker uppdraget

Göteborgsvägen 16 441 32 Alingsås

Platser

 • Alingsås
 • Göteborg

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen

Räddningsmissionen

Chaufför till MatRätt

 • Ekonomisk/social utsatthet
 • Klimat och miljö
 • Social gemenskap
Plats Göteborg