Röda Korset, Region Stockholm — Stockholm

Språkverkstad i Skärholmen?

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Röda Korset har sett att det finns en utbredd problematik i dagens Stockholm. Antalet EU-migranter, papperslösa och nyanlända fortsätter att öka markant. Det finns idag inga tecken på en minskning. Det finns därför ett stort behov av att försöka finna en humanitär lösning för att hantera denna ökning.

Det lokala Rödakorshuset i Skärholmen skall vara en social samlingsplats för utsatta med särskilt fokus på EU-migranter, papperslösa och nyanlända. För att göra detta möjligt behöver vi frivilliga som har lust att vara delaktiga i vårt projekt. Det kan handla om att ha ansvar för aktiviteterna i projektet eller att hålla i intervjuer och uppföljningssamtal med målgruppen.

Har du social kompetens, delar Röda Korsets värderingar, en passion för människor och framförallt ett stort intresse för integrationsfrågor? Då är det just Dig vi söker!

När och var sker uppdraget

I Skärholmen.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

PRO Högalid

Musikälskande samordnare

  • Äldre
  • Social gemenskap
  • Upplysning och folkbildning
Plats Stockholm
Fjärrarbete På distans