Röda korsets ungdomsförbund Lund — Lund

Volontär frukostklubben RKUF Lund

Beskrivning

Frukostklubben bidrar till en bra start på dagen och riktar sig till högstadieelever för att ge dem bättre förutsättningar för att klara sin skolgång. 

Som frivillig äter du och umgås med eleverna över en gemensam frukost. Du och de andra frivilliga på ert pass tillagar även frukosten. Målet är att påvisa hur viktigt frukost är och kan vara avgörande för inlärning och att möjligheten att hålla fokus fram till lunch. Om vi lyckas påvisa detta behov genom en positiv förändring, med utgångspunkt i lärarnas uppfattning, så hoppas vi att skolan pushar på föräldrar att erbjuda sina barn frukost, alternativt att skolan/skolverket på nationell nivå finner anledning att återinföra frukost innan skolan. Verksamheten handlar även om att möta vuxna förebilder och att skapa ett sammanhang som ger upphov till ökad gemenskap mellan eleverna. 

Minsta åtagande

Varannan vecka, en dag, fredag morgon.

När och var sker uppdraget

Vikinigaskolan i Linerö

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag