Individuell Människohjälp/IM, Sverige — Jönköping

Volontärer sökes till språkcafe Smedbyn Husqvarna

Beskrivning

IM är en idéburen, obunden medlemsorganisation som kämpar för en jämlik och medmänsklig värld. Vi arbetar globalt i samarbete med lokala aktörer för att människor av egen kraft ska kunna ta sig ur fattigdom och utanförskap. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna verkar vi för en hållbar värld och tar avstånd från all form av diskriminering.
I Sverige representeras IM av ett antal lokalföreningar runt om i landet. Som volontär och medlem är du med och bygger IM som demokratisk organisation.

Språkkafé, Smedbyn, Huskvarna
Språkkaféet är en öppen mötesplats med flera syften. Det huvudsakliga syftet är att tala
svenska men det fyller också en viktig social funktion för de som kommer till
språkkaféet. Dessutom informerar vi om och diskuterar olika samhällsfunktioner
samt är behjälpliga med stöd i ex. kontakt med myndigheter. Naturligtvis fikar
vi också.
Nu söker vi fler volontärer som vill vara en del av vår verksamhet.

Minsta åtagande

Det är bra om du har möjlighet att vara med någon gång i månaden

När och var sker uppdraget

Varje torsdag kl 17.30-19.30. Smedbygatan 3c i Huskvarna

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Engångsuppdrag