Denise förbättrar livet för kvinnor och personer som har en synnedsättning

Denise förbättrar livet för kvinnor och personer som har en synnedsättning
Rättigheter för personer med synnedsättning, kvinnors rättigheter och idrotts- och hälsofrågor. Det är Denise Cressos hjärtefrågor, som hon driver genom sina olika ideella engagemang.   
Denise är 67 år, bor i Göteborg och har alltid kallat sig aktivist. För cirka 40 år sedan förlorade hon synen och har sedan dess varit blind. Trots att den första tiden var tuff så har hennes funktionsnedsättning inte stoppat hennes vilja att skapa förändring och engagera sig ideellt, tvärtom.  
Sedan många år tillbaka har Denise varit aktiv i Synskadades Riksförbund. Hon har kämpat för att öka medvetenheten om utmaningarna som personer med synnedsättning har och arbetat för att förbättra tillgången till resurser och stöd. Denise uppmuntrar andra personer som är intresserade av att engagera sig ideellt att börja inom frågor som intresserar och berör en
"När jag började engagera mig så fanns det mycket att göra, enklast för mig var att börja gräva där jag stod. Så en av de första frågorna jag engagerade mig i var att få till bilbarnstolar i färdtjänsten, eftersom det inte fanns då!"

Kvinnors rättigheter har varit en stark drivkraft

Denise har även tagit initiativ inom området för kvinnors rättigheter och har fokuserat på att bekämpa våld mot kvinnor med synnedsättning. En händelse inom färdtjänsten, där en ung kvinna med intellektuell funktionsnedsättning blev sexuellt ofredad av en chaufför, inspirerade Denise att ta initiativ till ett me too-upprop som fokuserade på kvinnor med funktionsnedsättningar. Genom att samla in historier från kvinnor som blivit utsatta fick de uppmärksamhet från både Jämställdhetsmyndigheten och Socialstyrelsen. Det ideella engagemanget ledde till konkreta förändringar och bättre stöd för många kvinnor
  Det togs fram kunskap kring våld mot personer med en funktionsnedsättning, med fokus på faktorer så som beroendeställning och ojämlik maktfördelning.

Fokus på psykisk och fysisk hälsa för personer med synnedsättning

Förutom sitt engagemang inom rättighetsfrågor har Denise också ägnat sig åt att främja idrott och hälsa. Hon själv kom i gång med träningen sent i livet och vill nu uppmuntra andra personer med synnedsättning att prioritera sin egen fysiska och psykiska hälsa och engagera sig inom idrotten.
  Jag sprang nyss Kungsbackaloppet och det var väldigt roligt. Mitt deltagande fick spridning i lokala medier vilket jag hoppas bidrog till inspiration och motivation för andra personer med en synnedsättning att våga springa lopp!  
_______________________________________________________________________________________
Denise Cresso är en av ambassadörerna i Volontärbyråns projekt Engagera Alla där vi med stöd från Allmänna Arvsfonden jobbar för att sänka trösklarna till föreningslivet för personer med funktionsnedsättning.
Läs mer om projektet här: Så ska ideellt engagemang bli tillgängligt för fler | Volontär... (volontarbyran.org)

Vill du ha mer information om projektet eller bidra på något sätt? Välkommen att höra av dig!  

Ebba Carlson, kommunikatör och projektmedarbetare  
0734-227432 

Fler berättelser