726 volontäruppdrag

Coach och gruppledare för Malmös unga

Fryshuset, United Sisters, Malmö

Var?Malmö
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Mänskliga rättigheter, Social gemenskap
Vad?Kreativa uppdrag, Ledarskap och samordning, Mentorskap

"Jag önskar att ha en vuxen att prata med som jag kan lita på och göra roliga aktiviteter med"

VOLONTÄRER till UNITED SISTERS
Många av oss kan minnas tiden då vi var yngre och känna igen en önskan om ha en vuxen vi kan relatera till, dela funderingar med och söka stöd hos. Hos United Sisters möter vi ständigt denna önskan hos Malmös unga och söker därför nya volontärer till vår verksamhet.
Du uppmuntrar den ungdom eller ungdomarna du träffar att växa i mötet med både sig själva och andra. Genom verksamheten och ditt stöd kan världen bli större, mer tillgänglig och lättare att hantera.
Nästa volontärutbildning är lördag 25 och söndag 26 september 2021 kl. 9.30-16.00, kontakta vår verksamhetsansvarig Hanna för att boka in en intervju som sker innan utbildningstillfället eller om du har frågor.
OBS! Självklart kommer utbildningen hållas i linje med rådande rekommendationer gällande Covid-19.
********************************************

VILKA ÄR VI?
United Sisters är en del av Fryshuset och riktar sig till tjejer och ickebinära i åldern 12-20 (med tjej menar vi alla som identifierar sig som och/eller har erfarenhet av att leva som tjej). Vi arbetar norminkluderande och lösningsfokuserat med att lyfta fram deltagarnas egna resurser och potential. Vi är medmänniskor och arbetar empatiskt och nyfiket.

COACH
Du bör vara minst 25 år gammal. Uppdraget som coach innefattar ca 1,5 timma per vecka med "din" ungdom och uppföljning på Fryshuset var tredje månad med personal. Vi erbjuder enskild handledning vid behov och två grupphandledningar per termin (varav en obligatorisk).
Som coach är du i första hand en stödjande och social kontakt, en tillitsfull vuxen. Du utmanar, uppmuntrar och lyssnar. Målsättningen med United Sisters coachverksamhet är att någon form av coachning ska ske under de träffar ni ses. Under dessa träffar utforskar ni tillsammans de förutsättningar, möjligheter, styrkor och drömmar som ungdomen har. Som stöd för arbetet finns United Sisters metodmaterial med förslag på övningar som coach och ungdom kan göra tillsammans.

GRUPPLEDARE
Du bör vara minst 23 år gammal. Uppdraget som gruppledare innefattar ca 1,5 timma per vecka då du tillsammans med en annan gruppledare träffar en grupp unga under en eller två terminer. Vi erbjuder enskild handledning vid behov och två grupphandledningar per termin (varav en obligatorisk). Till stöd under uppdraget finns Gruppkompassen och Normkunskap A (United Sisters metodmaterial). Grupperna hålls antingen på skolor i samband med att skoldagen tar slut eller kvällstid på Fryshuset.

ANMÄLAN
Du bokar en intervju genom att fylla i en intresseanmälan nedan så kontaktar verksamhetsansvarig Hanna Landergren dig, sista ansökningsdag är 8 september 2021. Intervjuer kommer att hållas löpande.

Specifika önskemål eller information: 
SPECIFIKA ÖNSKEMÅL OCH INFORMATION - Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. - Du bör vara trygg i dig själv och ha ett socialt engagemang. - Det är meriterande om du talar flera språk. - Den obligatoriska utbildningen hålls på svenska, för att tillgodogöra dig den behöver du därför ha goda kunskaper i svenska. - För att påbörja ett uppdrag behöver du gå vår obligatoriska volontärutbildning. - Alla uppdrag förutsätter att du inkommit med polisregisterutdrag - Fryshuset är en verksamhet med stor mångfald, vi ser gärna sökande av olika åldrar, med olika bakgrunder och erfarenheter. För mer info om Fryshuset, vänligen besök vår hemsida.
Minimiåtagande: 
4 mån - 1 år ca 1,5h/vecka.
När och var genomförs uppdraget: 
Malmö
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.